Marți, 24 aprilie 2012 la ora 07:45

Prea iubita Mea fiică, să știi că, atunci când o misiune este atât de importantă ca aceasta pe care o încredințez acum lumii, mulți vor încerca să o oprească.

Vor încerca să te atace și să-i înjosească pe aceia care recunosc glasul Meu, acum când Eu comunic lumii mesajele Mele.

Nivelul urii arătat față de aceste mesaje date prin tine, profetul timpurilor de pe urmă, va fi în continuă creștere.

Acum să Mă asculte toți aceia care spun că mă cunosc pe Mine. Eu pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire.

Dacă credeți în Mine, în învățăturile Mele și spuneți că Mă cunoașteți atunci să știți că Eu trimit profetul Meu, profetul ultimelor timpuri, împreună cu alți profeți, ca să vă facă vrednici de a intra în a Doua Mea Împărăție.

Slujitorilor Mei sfințiți le spun următoarele: Nu faceți greșeala predecesorilor voștri, care M-au respins atunci când am venit prima dată.

Luați aminte la chemarea Mea și auziți-o pentru că am nevoie de voi ca să Mă ajutați să pregătesc sufletele turmei Mele, înainte de a avea loc marele miracol.

Ați crezut că Eu n-aș trimite profeții Mei ca să vă avertizeze?

Ați crezut că doar așa, simplu, voi vesti întoarcerea Mea fără a vă pregăti, și că aș lăsa să vi se piardă sufletele?

Voi care denunțați a Doua Mea Venire dar totuși susțineți că voi cunoașteți promisiunea Mea dată omenirii: să vă fie rușine!

Lipsa umilinței voastre nu permite să fiți purificați cu Duhul Sfânt.

Voi trebuie să-Mi cereți darul discernământului, sau îndepărtați-vă de Mine.

M-ați dezamăgit. Mă faceți să plâng de deznădejde pentru că voi sunteți servitorii Mei care ați primit o misiune de răspundere pentru a ajuta la mântuirea sufletelor.

Acum când vă chem din Ceruri, vă rog să răspundeți Chemării Mele.

Am ales multe suflete care lucrează cu Mine pentru a conduce la Mine sufletele după care sunt însetat.

Datoria voastră este să vă treziți din amorțeală și să fiți atenți la Chemarea Mea.

Glasul Meu Îl vor recunoaște doar aceia dintre voi care Mă iubesc cu adevărat.

Așa cum copilul își recunoaște propria mamă, așa voi, servitorii Mei iubiți, trebuie să Mă chemați pe Mine, așa ca un prunc, ca să găsiți alinare, pentru că Eu sunt Iubitul vostru Isus care vă face semn să-L prindeți de mână.

Vă voi conduce printre spinii junglei prin care trebuie să pășiți ca să puteți ajunge la Porțile Paradisului.

Oare nu v-am spus că Voi veni din nou ca să-i judec pe cei vii și pe cei morți?

Ei bine, Eu voi veni curând și am nevoie de voi ca să Mă ajutați să-i adun pe toți copiii lui Dumnezeu ca să fie una.

Astăzi, foarte puțini dintre voi Mă recunosc din cauza vălului înșelăciunilor care s-a lăsat asupra lumii întregi. Mulți nu cred în Tatăl Ceresc.

Foarte puțini acceptă faptul că Eu, Isus Cristos, sunt Fiul Său, Unul Născut, care a murit ca să-i salveze. În schimb sunt gata să creadă în dumnezei falși și să-i adore, deși nu există.

Cât plâng în tristețea Mea îngrozitoare când văd că tinerii râd la auzul numelui Meu și îi batjocoresc pe cei care recunosc deschis Existența Mea.

Cât de mult sufăr iarăși durerile răstignirii când îi văd pe aceia care se declară creștini dar se împotrivesc răspândirii publice a învățăturilor Mele pentru că se tem să nu devină ridicoli.

Lumea a fost păcălită de regele minciunilor. Doar Eu pot aduce speranța și pot salva copiii lui Dumnezeu de soarta groaznică pe care el a plănuit-o pentru a răspândi groaza în toate națiunile prin armata grupărilor globale puternice, cuprinzându-i și pe aceia care se află sub controlul Profetului Fals și al Anticristului.

Toate avertizările pe care le-am trimis prin profetul Meu, Maria a Milostivirii, profetul timpurilor de pe urmă, se vor împlini.

Până când toate acestea se vor împlini, străduiți-vă să fiți credincioși față de Mine, Mântuitorul vostru, Isus Cristos.

Fără iubirea și conducerea Mea, vi se va părea imposibil să mișcați arca, adică Biserica Mea pe Pământ.

Treziți-vă și nu-i respingeți pe profeții lui Dumnezeu.

Mulți susțin acum că vin în numele Meu, așa cum a fost prevestit în scripturi, dar nu vor ști să dea hrana sufletului, care poate veni doar de la Mine.

Mulți vor lua poziție în așa fel încât Glasul Meu făcut public prin conținutul acestor mesaje – în aceste timpuri de pe urmă – va fi respins.

Rugăciunea este drumul de întoarcere în Brațele Mele.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru a primi acele haruri care să vă deschidă ochii și să Mă recunoașteți înainte de a fi prea târziu.

Am nevoie de ajutorul vostru, de iubirea voastră și de credința voastră.

Nu uitați că pentru Mine ați depus sfintele jurăminte. Acum, când strig către voi, nu Mă respingeți.

Îmbrățișați-Mă și lăsați-Mă să vă îndrum ca să puteți conduce ceea ce va mai rămâne din Biserica Mea și ca să salvați sufletele.

Vă dau binecuvântarea Mea specială și aștept să răspundeți chemării Mele prin următoarea rugăciune a Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (49) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Cler: Pentru promisiunea de credință a Clerului Creștin

"O, Isuse, eu, slujitorul Tău umil, îți promit iubire și credință. Te rog, dă-mi un semn că mă chemi. Ajută-mă să-mi deschid inima și să fiu martorul Promisiunii Tale. Binecuvântează-mă cu Harurile Duhului Sfânt ca să nu mă poată tulbura cei care susțin că vin în Numele Tău și care nu spun adevărul. Arată-mi Adevărul și permite-mi să simt iubirea Ta, pentru a putea împlini Voia Ta Preasfântă. Cu inima smerită Te rog, arată-mi cum pot să ajut la salvarea sufletelor omenirii. Amin."

Nu lăsați chemarea Mea fără răspuns. Nu Mă respingeți pe Mine atunci când voi veni iarăși.

De data asta nu vin doar ca să salvez omenirea încă o dată ci și pentru a îndeplini Voia Tatălui Meu, Dumnezeul cel Preaînalt.

Mergeți în pace.

Mergeți în pace.
Iubitul vostru Isus

Mesajul contine

Pentru Cler: Pentru promisiunea de credință a Clerului Creștin
Rugăciunea (49) a Cruciadei de Rugăciune

Isuse, eu, slujitorul Tău umil, îți promit iubire și credință.

Te rog, dă-mi un semn că mă chemi.

Ajută-mă să-mi deschid inima și să fiu martor al Promisiunii Tale.

Binecuvântează-mă cu Harul Duhului Sfânt... citește tot