Miercuri, 25 aprilie 2012 la ora 15:50

Prea iubita Mea fiică, multe suflete nu Mă recunosc, pentru simplul fapt că ei nu doresc aceasta.

Ei știu cine sunt Eu.

Ei știu că au fost creați din nimic de către Dumnezeu, Tatăl, dar ei aleg să-L ignore pe Dumnezeu.

Ei folosesc numele Meu în modul cel mai obișnuit de foarte multe ori, iar numele Meu este inclus în blesteme aruncate de către cei posedați de demoni.

Oamenii se opresc și se gândesc la moarte, sau la o viață viitoare, care cred că ar putea urma, doar când sunt afectați de tragedii.

Acesta este motivul pentru care, uneori, Eu pedepsesc aceste suflete, din mila Mea, pentru a le trezi la realitate și a le putea salva.

Prin suferință, toate bunurile materiale cerute de simțuri vor deveni lipsite de sens și vor fi văzute drept ceea ce sunt ele de fapt. Noutăți trecătoare, care vor dispărea după o scurtă perioadă de timp.

Multe suflete care se nasc în această lume sunt trimise din Cer. Ei aleg suferința, inclusiv copiii avortați, ca o modalitate de mântuire pentru cei păcătoși.

Pentru mintea umană este dificil a înțelege Împărăția Cerului, întrucât niciun om nu a fost binecuvântat cu acest dar.

Când îngerii căzuți s-au răzvrătit împotriva Tatălui Meu, El, Tatăl Meu, nu a luat copiilor Săi dreptul la voință liberă, pentru că El nu va lua niciodată înapoi darul dat umanității.

Toate omenirea va avea voință liberă până când voința lor se va uni cu Voia Dumnezeiască a Tatălui.

Satana profită de liberul arbitru. În schimb el nu poate lupta atunci când sufletele alese renunță la voința lor liberă și o oferă lui Dumnezeu pentru a-i salva pe păcătoși.

Făcând acest sacrificiu, prin acceptarea suferinței, influența lui satana este slăbită.

Apoi, păcătoșii pot fi salvați chiar și atunci când aceștia nu s-au pocăit. Acesta este miracolul suferinței.

Iubitul vostru Isus