Duminică, 29 aprilie 2012 la ora 10:00

Copila Mea, niciodată să nu te gândești că din cauza singurătății acestei chemări speciale, convertirea nu are loc.

Misiunea ta, încuviințată de Tatăl Veșnic, este să răspândești Adevărul despre a Doua Venire a Fiului Meu, tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Este important să le vorbești acelor copii, care nu dedică timp slăvirii Fiului Meu și practicării vieții de credință, despre ceea ce se va întâmpla.

Trebuie să–i includeți în rugăciunile voastre pe toți copiii lui Dumnezeu pentru că El, Tatăl Meu, iubește pe toată lumea.

Chiar și cei care și-au împietrit inimile față de Tatăl Meu și nu vor să-L recunoască pe Fiul Meu, trebuie să aibă acces la viața veșnică.

Când darul Avertismentului va avea loc, mulți păcătoși vor fi luminați și se vor întoarce la Fiul Meu, cerând Milostivirea Sa.

Doar atunci va dori să asculte omenirea aceste mesaje importante, date de Fiul Meu prin tine.

Când își vor da seama de adevărul că timpul Domniei Sale a sosit, vor sorbi cu nesaț Cuvântul Său Sfânt.

Mulți dintre copiii lui Dumnezeu sunt confuzi legat de existența Cerului și a Pământului. Mulți sunt prea speriați ca să se gândească la viața de după moarte.

Copila Mea, pentru cei ce Îl iubesc pe Fiul Meu nu va exista moartea.

În schimb, vor fi purtați într-o Nouă Eră a Păcii și în Paradisul promis copiilor Săi de către Tatăl Meu.

Trebuie să vă rugați ca fiecare suflet rătăcit și pierdut să găsească drumul de întoarcere în brațele drăgăstoase ale Fiului Meu, altfel nu vor fi vrednici să intre pe porțile Noului Paradis.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii