Vineri, 13 iulie 2012 la ora 23:05

Scumpa Mea fiică, trebuie să știi că rolul unul profet este diferit de cel al unui vizionar.

Profetul întotdeauna va fi marginalizat, urât, temut și izolat.

Profetul întotdeauna lucrează singur, ca și cum ar fi exilat într-un pustiu. Singurul fruct al deșertului arid, va fi Glasul lui Dumnezeu.

Fiica Mea, atunci când te simți însingurată și abandonată, să știi că așa s-au simțit profeții în trecut. Mulți profeți au simțit povara misiunii pe care au avut-o de îndeplinit.

Cei mai mulți dintre ei au știut că nu sunt vrednici de a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu dar au acceptat chemarea divină din Ceruri, deoarece pentru asta au fost trimiși.

Deoarece au fost trimiși în lume, ei au știut din instinct obligațiile pe care le au de îndeplinit, deși nu a fost ușor.

Fiecare cuvânt rostit le-a fost aruncat înapoi în față.

Fiecare cuvânt a fost despicat în sinagogi și temple care au fost construite spre a-L adora pe Dumnezeu. Mulți au fost alungați de către propriul neam și nu s-au mai putut reîntoarce la locurile natale.

Mulți au devenit nomazi și nu au găsit niciodată un loc unde să fi fost bine primiți ca un fiu pierdut. În schimb au lucrat, au trăit și au stat singuri, neavând pe nimeni la cine să se întoarcă.

Totodată au știu în inimile lor, că sunt ghidați de către Dumnezeu și nu au simțit teamă vorbind cu Glasul Lui.

Harurile primite le-au permis să fie puternici. Nu au șovăit niciodată să răspândească poporului lui Dumnezeu avertismentele, profețiile și Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu le-a păsat dacă au râs de ei pentru că au știut că Adevărul lui Dumnezeu este Hrana Vieții.

Fără Adevăr, copiii lui Dumnezeu nu ar fi avut mijloacele necesare pentru a recunoaște profețiile prezise. Nici nu ar fi fost în măsură să accepte legile stabilite de Dumnezeu pentru binele omenirii.

Respinși, ridiculizați, izgoniți și considerați ca fiind excentrici, la fel cum am fost și Eu, în timpul trăit pe pământ, totuși au continuat să furnizeze Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele lor trăiesc veșnic. Nu vor muri niciodată pentru că au vorbit Cuvântul Domnului, al Dumnezeului Cel Preaînalt.

Așa va fi și cu tine. Vei rămâne singură ca un glas în pustiu.

Vei fi ignorată în multe părți ale Bisericii Mele de pe pământ.

De data aceasta diferența va fi că aceste profeții se vor desfășura încă în timpul vieții tale și Adevărul va fi dovedit acestei generații.

Ei vor crede, atunci când vor fi martori la dovada Avertismentului.

Profețiile peceților, în timp ce Eu le deschid și-ți revelez ție conținutul lor, vor dovedi de asemenea că vorbesc lumii prin tine, cel de-al 7-lea Înger, al 7-lea Mesager.

Te vor asculta, totuși te îndemn să rămâi tăcută și să nu dai explicații celor care se îndoiesc de tine sau te provoacă.

Tu încă nu înțelegi sensul mesajelor. Cu timpul vei înțelege. Până atunci însă, nu ai autoritatea de a apăra Cuvântul Meu.

Vor face orice încercări să te păcălească pentru a le răspunde, în speranța că vei cădea în capcană, din lipsa ta de cunoștințe. Deci trebuie să rămâi tăcută, izolată, anonimă, până când Eu îți voi da îndrumări.

Așadar acum ar trebui să înțelegi de ce ești tu diferită de vizionari. Este așa, pentru că tu ești profet, profetul timpurilor din urmă.

Această misiune este protejată de cei din Ceruri și nu poate fi distrusă.

Du-te în pace și înțelegere, fiica Mea.

Al vostru Isus