Sâmbătă, 14 iulie 2012 la ora 15:15

Scumpa Mea fiică, în lume sunt atâtea religii care urmează un drum greșit, îngreunând astfel drumul copiilor Lui Dumnezeu spre câștigarea Vieții Veșnice.

Viața Veșnică a devenit realizabilă doar prin Moartea Mea pe Cruce.

Tatăl, Cel care M-a trimis pe Mine, Unicul său Fiu, ca Miel de sacrificiu, a făcut posibil ca întreaga omenire să-și câștige mântuirea și Viața Veșnică.

Adam și Eva au primit Viața Veșnică în dar. Apoi prin mânjirea cu păcat și prin neascultare li s-a luat Viața Veșnică.

Prin aceasta omul a devenit muritor, trupul său a devenit necurat, iar în timp ce viața lui în forma fizică s-a făcut imperfectă, Pământul a devenit o copie sărăcită și chinuită a acelui Pământ bogat cu minunățiile sale, care a fost creat pentru Adam și Eva, în Grădina Edenului.

Dumnezeu, Tatăl Veșnic, a încredințat apoi mântuirea acelora care M-au acceptat pe Mine, Unicul Său Fiu, ca și drum spre Noul Său Paradis.

Numai prin Mine sunteți primiți de Tatăl.

Nu este destul să credeți în Tatăl, pentru că cei care-L refuză pe Fiul, refuză și mântuirea.

Nu uitați că mulți dintre copiii Lui Dumnezeu, din necunoștință, nu Mă acceptă pe Mine, Mântuitorul Omenirii. Datorită Marii Mele Milostiviri, Adevărul li se va descoperi, prin intervenția dumnezeiască.

Ei, toți, sunt egali în ochii Tatălui Meu, și Tatăl dorește să unească toate aceste suflete la pieptul Său. Tatăl îi iubește pe fiecare.

Când vor vedea dovada, atunci vor accepta că Dumnezeu Cel Prea Înalt, prin Sacrificiul Meu de pe Cruce, le-a dat darul vieții veșnice. În acest mod, ei toți vor adora Un singur Dumnezeu.

Pentru că există Un Singur Dumnezeu, care v-a creat pe voi toți.

Acum du-te, fiica Mea, și ajută asigurând că Mesajele Mele ajung la toate credințele, în toate națiile și la toți copiii Lui Dumnezeu.

Aici îi includ și pe păgâni, și pe cei cu inima împietrită.

Nu contează dacă ei te scuipă, sau nu vor să te asculte, dar trebuie să le faci cunoscute Mesajele.

Oricine ar fi acela, chiar discipol al Meu, dacă nu poate să accepte că Eu doresc să spun Cuvântul lui Dumnezeu pentru orice religie, acela nu este un Creștin adevărat.

Atât de mulți au refuzat Mesajele Mele pe care le-am dat acestei lumi, numai pentru că Eu cuprind în Mine toată Omenirea și toate religiile, gândindu-Mă și la atei.

Voi nu aveți dreptul să presupuneți că numai pe voi, Creștinii, vă iubește Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic.

Voi sunteți binecuvântați, și vă iubește pe voi, dar fără întoarcerea întregii Omeniri, Tatăl Meu nu va ajunge la victoria dorită de El, unirea tuturor copiilor Lui.

Discipoli ai Mei, voi aveți o mare răspundere, pentru că voi ați primit darul Adevărului.

Datoria voastră este să răspândiți Cuvântul Meu Sfânt (Mesajele), să ajutați acele suflete sărmane care nu știu nimic despre Existența Mea, să le conduceți în Împărăția Lui Dumnezeu.

Al vostru Isus