Duminică, 29 iulie 2012 la ora 20:10

Iubita Mea fiică, apostazia (renegarea credinței) prezentă în lume, creează confuzie printre copiii lui Dumnezeu în ceea ce privește existența păcatului.

Multe suflete, atunci când se gândesc la păcat, instantaneu se gândesc la cel mai grav dintre păcate și anume la crimă.

Păcatul îmbracă multe forme. Din nefericire, din cauză că păcatul a fost considerat ca fiind doar o greșeală sau un mod de a fi, a ajuns acum să fie tratat ca fiind o simplă slăbiciune. Mulți au încetat să mai creadă în existența păcatului.

Avortul este, după uciderea aproapelui, cea mai mare formă de genocid din lume. Cu toate acestea, nu numai că e tolerat ci există și legi, introduse de națiunile voastre, care îl consideră ca fiind chiar o necesitate.

Păcatul avortului va fi cauza prăbușirii multor națiuni, căci pentru asta vor fi pedepsite sever.

Avortul este un act demn de dispreț și face să dispară generații de copii ai Lui Dumnezeu, care n-au cum să se apere.

Nimeni nu poate să scape nepedepsit dintre cei care ucid un copil al lui Dumnezeu.

Acele națiuni care au legalizat avortul vor suferi Mânia Tatălui Meu în timpul Pedepsei.

Ele (națiunile) vor fi șterse și nu li se va arăta compasiune, la fel cum nici ele n-au avut remușcări atunci când au permis uciderea în pântec a copiilor lui Dumnezeu.

Fac apel la cei care încearcă, cu viclenie, să facă avortul să pară a fi ceva necesar pentru apărarea drepturilor mamei.

Sunt folosite minciuni pentru a camufla atrocitatea avortului care sfidează Legea lui Dumnezeu.

Orice inițiator de legi, medic sau persoană care contribuie în vreun fel la acest act cutremurător este vinovat în ochii lui Dumnezeu și va suferi pedeapsa ce va urma.

Vouă, celor care aprobați execuția, vă spun următoarele.

Voi, care condamnați un om la moarte, sunteți vinovați de aceeași crimă de care poate fi el vinovat.

Sunteți vinovați de crimă în această situație, iar crima este un păcat de moarte. Nu vi s-a dat dreptul de a lua o viață. Nici să judecați. Numai eu, Isus Cristos, am dreptul să judec.

Oricine contribuie la moartea unui criminal, prin actul execuției, va suferi în flăcările iadului pe veci, în afara cazului în care se va pocăi.

Mulți dintre voi credeți în legea “ochi pentru ochi”. Ce induși în eroare sunteți. Nu vreți să acceptați Cele Zece Porunci ale Tatălui Meu? Să nu ucizi.

Să nu ucizi se referă și la acele armate agresive care mărșăluiesc pe pământuri ce nu le aparțin, cu scopul de a le controla.

Se referă la armatele care împușcă și ucid suflete nevinovate. Toate acestea sunt crime. E împotriva Legii Tatălui Meu.

Alte păcate precum lăcomia, pofta trupească, bârfa, înșelarea oamenilor lipsindu-i de bunurile lor, răzbunarea, calomnia, toate conduc spre celelalte păcate.

Acestea devin acceptabile în lumea voastră astăzi, deoarece iubirea voastră cea mai mare este iubirea de sine.

Minciuna pe care ați fost obligați, de către falșii voștri profesori, să o înghițiți – satisfacerea propriilor nevoi – constituie calea spre păcat.

Vi s-a spus că trebuie sa vă preocupați de satisfacerea dorinței voastre de bunăstare.

Vi s-a spus că trebuie să fiți preocupați de voi – că sunteți cea mai importantă persoană din viața voastră. Că trebuie să faceți orice pentru a vă satisface simțurile. Oricine altcineva este pe locul al doilea.

Aceasta duce la lăcomie, egoism, poftă trupească și apoi veți fi ispitiți să comiteți păcat de moarte.

Păcatul va fi acceptat de către națiunile voastre așa ca niciodată până acum.

Vor fi introduse legi care vor legaliza păcatul de moarte și vai de cei care vor avea de obiectat.

Cei care vor susține astfel de ticăloșii vă vor spune că aceste legi îi protejează pe cei vulnerabili, când de fapt ele legalizează crima, avortul, căsătoria între persoane de același sex și idolatrizarea falșilor dumnezei.

Ei vor aproba persecutarea celor săraci și aruncarea lor în stradă, pentru a-i face să ajungă săraci lipiți pământului.

Ei vor introduce legi care vă vor interzice practicarea religiei voastre. Practicând-o, veți încălca legea – acesta fiind un păcat în ochii lor.

După cum v-am mai spus, lumea e plina de neadevăruri, binele e prezentat ca fiind rău și răul ca fiind bine.

Lumea voastră e întoarsă pe dos și în consecință păcatul înflorește.

Vă îndemn să vă întoarceți la studiul celor Zece Porunci. Respectați-le și trăiți așa cum Dumnezeu așteaptă s-o faceți.

Încălcați cele 10 Porunci și veți păcătui. Susțineți că anumite păcate sunt acceptabile și Îl veți sfida pe Tatăl Meu.

Respectarea Legilor lui Dumnezeu e slabă și fragilă în acest moment în lume. Multora dintre copiii lui Dumnezeu nu li s-a spus suficient de clar, de către slujitorii Mei consacrați, despre consecințele păcatului.

Tolerarea păcatului este cel mai mare păcat dintre toate.

Toleranța e o minciună vicleană, strecurată în mintea umanității de către regele minciunilor, satana.

Toleranța e o altă modalitate de a justifica păcatul, pentru ca slăbiciunea umană să cedeze tentației satanei.

Treziți-vă și vedeți păcatul ca fiind ceea ce el este de fapt.

Argumentați și susțineți păcatul în ce mod vreți voi, dar păcatul nu va deveni niciodată acceptabil în Ochii Tatălui Meu.

Pentru a intra în Paradis trebuie să fiți fără păcat.

Pentru a vă elibera de păcat trebuie să vă căiți.

Pentru a vă căi trebuie mai întâi să acceptați Cele 10 Porunci.

Apoi trebuie să simțiți o sinceră părere de rău.

O părere de rău sinceră poate fi simțită numai de cei care pot să fie smeriți înaintea Mea.

Abia atunci păcatul poate fi iertat.

Abia după aceea sufletele devin apte de a intra în Împărăția Tatălui Meu.

Mântuitorul vostru
Isus Cristos