Luni, 30 iulie 2012 la ora 01:00

Prea iubita Mea fiică, când am îndurat agonia în grădină, cea mai mare monstruozitate pe care Mi-a arătat-o satana a fost lipsa de loialitate din partea Bisericii Catolice și Apostolice, în vremurile din urmă.

Acolo satana M-a necăjit cu viziuni ale viitorului, arătându-Mi slujitorii pasivi ai Bisericii din timpurile voastre.

Ei au permis ca mândria și minciunile, dominate de toleranța lor spre păcat, să-i orbească de la Adevărul lui Dumnezeu.

Supunerea lor față de preocupările lumești înseamnă că mulți dintre slujitorii Mei sfințiți nu au compasiune sau smerenie în sufletele lor pentru a-Mi conduce discipolii spre sfințenia necesară pentru a-și salva sufletele.

Foarte mulți s-au întors împotriva Mea cu toate că ei pretind că îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu.

Prin încurajarea toleranței în numele lui Dumnezeu, ei prezintă o doctrină falsă care maschează Adevărul.

Acei dizidenți din Biserica Mea de pe pământ care susțin că au creat un nou tip de credință în numele Bisericii Catolice, dar care neagă învățăturile Mele, sunt ispitiți de satana, care vrea să distrugă Biserica Mea.

El, cel rău, deja a determinat ca păcate teribile să corupă Biserica Mea, iar acum vrea să bată ultimele cuie cu care va crucifica Biserica Mea și, în schimb, îi va arunca în iad pe toți acei slujitori sfințiți ai Mei care au pângărit Cuvântul, facilitând acceptarea păcatului printre copiii lui Dumnezeu.

Păcatul lor de a Mă lovi în față, defilând obscenități în fața Mea, despre care susțin că sunt admise și tolerate de Dumnezeu, va fi pedepsit aspru.

Ei îndrăznesc, prin păcatul mândriei și al minciunii, să inducă în eroare sufletele și să le direcționeze într-un abis de întuneric, fără ca să înțeleagă cum condamnă ei sufletele în lacul de foc.

Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți sunt induși în eroare fără să-și dea seama. Totuși mulți asemenea slujitori, dacă sunt onești cu ei înșiși, sunt confuzi.

Mai sunt și cei care pretind că sunt slujitorii Mei sfințiți, dar care vin din cealaltă parte. Sclavi ai bestiei, ei în mod deliberat se prezintă ca fiind preoții Mei sfințiți.

Ei Îmi produc o teribilă agonie. Nu doar că ei corup suflete, dar cu bună știință au făcut un pact cu satana care îi va devora.

Au făcut acte josnice pe altarele Mele, în fața Sfintei Împărtășanii, dar puțini știu că au săvârșit acest păcat. Totuși Eu tânjesc după aceste suflete.

Biserica Mea Catolică a fost ruptă în bucăți, dar sufletul Bisericii Mele nu va fi niciodată luat sau devorat de satana. Dar slujitorii Bisericii Mele pot fi seduși și distruși de bestie.

Acum este timpul ca Eu să intervin să-i ajut să se ridice deasupra acestor chinuri groaznice.

Am nevoie de voi, discipolii Mei, și de acei slujitori sfințiți dintre voi care înțeleg ce se întâmplă, să rostiți această Rugăciune (70) a Cruciadei de Rugăciune pentru ca Clerul să rămână ferm și neprihănit față de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.

Rugăciunea (70) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru ca preoții să rămână fermi și loiali Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu

"O, Isuse drag, ajută slujitorii Tăi sfințiți să recunoască dezbinarea care se răspândește în Biserica Ta. Ajută slujitorii Tăi sfințiți să rămână fermi și credincioși Cuvântului Tău Sfânt. Nu lăsa ambițiile lumești să le umbrească dragostea curată pentru Tine. Dă-le harul să rămână nepătați și umili în fața Ta și să onoreze Prezența Ta Divină în Euharistie. Ajută-i și călăuzește-i pe toți slujitorii sfințiți care sunt lâncezi în iubirea lor pentru Tine și reaprinde focul Duhului Sfânt în sufletele lor. Ajută-i să recunoască ispitele puse în fața lor pentru a-i distrage. Deschide-le ochii ca să vadă mereu Adevărul etern. Binecuvântează-i, Isuse drag, în aceste timpuri și acoperă-i cu Sângele Tău Prețios ca să-i ocrotească de cel rău. Dă-le puterea să reziste ispitelor satanei când vor fi tentați să nege existența păcatului. Amin."

Slujitorii Mei sfințiți sunt coloana vertebrală a Bisericii Mele.

Ei sunt primii care trebuie să facă față teribilului atac violent al satanei din aceste timpuri.

Ajutați-Mă să-i conduc pe calea salvării rămășiței Bisericii Mele care se îndreaptă către schisma care va fi creată de falsul profet în curând.

Adunați-vă și rugați-vă pentru unificarea slujitorilor Mei sfințiți, căci este nevoie de ei pentru a ține Biserica Mea puternică în zilele ce vă așteaptă.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Pentru ca preoții să rămână fermi și loiali Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu
Rugăciunea (70) a Cruciadei de Rugăciune

Isuse drag, ajută slujitorii Tăi sfințiți să recunoască dezbinarea care se răspândește în Biserica Ta.

Ajută slujitorii Tăi sfințiți să rămână fermi și credincioși Cuvântului Tău Sfânt.

Nu lăsa ambițiile... citește tot