Vineri, 03 august 2012 la ora 16:45

Prea iubita Mea fiică, pământul este pe cale să se cutremure, când mânia Tatălui Meu se va revărsa asupra națiunilor ce sfidează Legile Sale.

Nu le va fi arătată nici un pic de milă, pentru că Răbdarea Sa a fost încercată până la limită.

Păcatele lor includ avortul, crima, legi care încearcă să submineze creștinismul, căsătoria între persoanele de același sex și adorarea dumnezeilor falși.

În plus, există în Biserica Mea disidenți care amenință cu renegarea.

Atunci când încearcă să se distanțeze de Biserica Mea, și încearcă să creeze noi legi, sfidând Voința Mea Sfântă, ei Mă renegă.

Îi îndepărtez acum de la Mine pentru lipsa lor de loialitate. Încercările lor de a introduce legi care au la bază păcatului mândriei, poftele și ambițiile lumești, nu vor fi tolerate.

Oare chiar au crezut că le va fi permis să-i îndepărteze pe copiii lui Dumnezeu de Biserica Mea de pe pământ și că vor reuși să se ferească de Mâna Tatălui Meu?

Oare chiar au crezut că sunt mai presus de Legile lui Dumnezeu?

Ei nu-L iubesc pe Dumnezeu, se iubesc în schimb pe ei înșiși.

Lipsa de smerenie și respingerea publică a Legilor Bisericii Catolice, Mă dezgustă.

Cererile lor scandaloase prin care încearcă să forțeze Biserica Mea să accepte legi care Mă ofensează, înseamnă că s-au afundat singuri în întunecime.

Jurămintele lor religioase sunt fără nici o valoare.

Făgăduința lor de a onora și de a asculta de Biserica Mea a fost încălcat.

Dacă nu se căiesc și nu vin înapoi în Trupul Meu, Biserica Mea de pe pământ, ei nu au dreptul să se numească slujitori în Biserica Mea.

Ați fost avertizați. Vă voi exila în pustie.

Dacă desacralizați Legile Bisericii Mele veți fi pedepsiți.

Al vostru Isus