Miercuri, 08 august 2012 la ora 23:20

Prea iubita Mea fiică, când oamenii întreabă ce înțeleg Eu prin Cuvântul Lui Dumnezeu, lasă-Mă să le explic.

Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum apare în Sfânta Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament, Cuvântul Lui Dumnezeu, Adevărul, este dat lumii prin intermediul acestor mesaje prin Darul Duhului Sfânt.

Aceste mesaje sunt prezentate de către Sfânta Treime și sunt singurele de acest gen, transmise vreodată de un profet, umanității.

Motivul îl constituie faptul că aceasta este ultima misiune, e forma finală a comunicării și a intervenției Divine, prezentată lumii datorită celei de-a Doua Mele Veniri.

Niciodată să nu interferați cu puterea Duhului Sfânt pentru că acest fapt e un păcat foarte grav.

În aceste mesaje Vocea Duhului Sfânt se revarsă pentru a salva omenirea de la osândirea veșnică.

Mă puteți renega pe Mine, Isus al vostru, sau puteți respinge Mesajele Divine date vouă de Iubita Mea Mamă și veți fi iertați.

Fiecare dintre voi aveți dreptul să discerneți asupra unor astfel de Mesaje Sfinte, datorită darului primit de voi de a avea voință liberă.

Însă, când respingeți Sfântul Duh și Îl huliți în mod public, acest fapt e un păcat veșnic și doar un miracol, permis de Dumnezeu Tatăl, mai poate să vă salveze sufletul.

Trebuie să rămâneți în tăcere și să vă rugați pentru profeți, dacă aveți dubii legate de vreun mesaj divin dat lumii. Rugați-vă, urmați-vă credința și onorați-L pe Dumnezeu în felul vostru. E foarte important să faceți asta.

Dacă afirmați că Glasul Duhului Sfânt este de la cel rău, voi vă faceți vinovați de o blasfemie de proporții uriașe care va fi considerată drept un păcat ce nu poate fi iertat.

Trebuie acum, să îi cereți Lui Dumnezeu să vă ierte, fiindcă dacă veți continua în mod intenționat să puneți la cale campanii de blocare a Glasului Sfântului Duh, a Glasului Sfintei Treimi și să declarați că provine de la un spirit rău, nici nu veți fi și nici nu veți putea fi iertați, pentru că acesta este un păcat grav.

Mulți creștini bine intenționați distrug aceasta lucrare. Mesajele, spun ei, nu sunt în conformitate cu Sfânta Scriptură.

Când ei spun așa ceva, ei nu cunosc Adevărul care e cuprins în Sfânta Biblie.

Ei, fie atacă aceste mesaje bazându-se pe zvonuri provenind de la alții, care pretind că ei cunosc Adevărul, fie le declară false, bazându-se pe propria lor interpretare eronată a Adevărului.

Mai rău de atât, ei denaturează adevărul și compară aceste mesajele cu interpretări noi și ridicole ale Sfintei Biblii.

Ascultați-Mă acum pe Mine, Isus al vostru, când vă spun aceste lucruri.

Atunci când Eu eram pe pământ, marii preoți au încercat să deturneze Adevărul Legilor Lui Dumnezeu ca astfel să-și poată justifica respingerea față de Mine.

Ei s-au folosit de minciuni ca să-i oprească pe oamenii de la a-Mi asculta Glasul.

M-au declarat mincinos, profet fals și M-au acuzat de erezie.

Au zis că am hulit împotriva Legilor Bisericii și că am încălcat Sabatul ținând Paștele într-o altă zi decât cea pe care ei o considerau a fi cea corectă.

Ei, nu numai că M-au înțeles greșit, ci M-au și respins fățiș pentru că ei nu erau pregătiți la momentul respectiv să-l primească pe Adevăratul Mesia.

Ei nu erau pregătiți.

Ei nu s-au gândit niciodată că ar putea fi martori la sosirea Adevăratului Mesia încă în timpul vieții lor.

Erau atât de învăluiți de ceremoniile lor, de reglementările lor ierarhice – care la acea vreme îi evidențiau pe conducătorii lor așezându-i pe piedestale ca adevărați regi ai biserici lor – încât ei nu mai aveau nici un loc în inimile lor pentru Mine, Mântuitorul omenirii.

Același lucru se va întâmpla din nou, când pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire.

Fariseii nu au putut să înțeleagă importanța smereniei.

Ei nu au putut accepta modul în care lucrează Dumnezeu, care nu îi înalță pe cei mai puternici și experimentați lideri religioși din Biserica Sa ca să-și dezvăluie planurile, sau să-și avertizeze copiii.

Dumnezeu îi alege pe cei neștiutori, pe cei umili și mărinimoși ca să transmită avertismentele Sale omenirii.

El îi ridică pe cei slabi și îi înalță prin suferință ca să devină curați la inimă astfel încât El să poată gestiona modul în care comunică cu ei. În acest fel, e puțin probabil ca mândria omenească a profetului să interfereze cu Adevărul.

Ei l-au respins pe Ioan Botezătorul și l-au ucis. Ei i-au ucis pe vechii profeți. Ei au torturat sufletele alese prin care comunica Dumnezeu.

Voi credeți că va fi altfel în lumea de azi?

Voi, adepții Mei devotați și cei ce pretindeți a fi experți în bisericile Mele Creștine sau de altă natură, care credeți în Tatăl Meu Veșnic, acceptați astăzi Cuvântul Meu ?

Nu. Voi veți face profeților tocmai ceea ce li s-a făcut, încă de la începuturi, profeților adevărați. Îi veți defăima în Numele Tatălui Meu.

Însă amintiți-vă acest lucru. Când în sfârșit vi se va revela Adevărul, nu va mai fi cale de întoarcere pentru voi, cei care veți fi găsiți vinovați de păcatul veșnic. Aceasta se va întâmpla dacă veți blasfemia împotriva Duhului Sfânt.

Dacă Mă huliți pe Mine, Isus Cristos, veți fi iertați.

Dacă veți refuza darul profeției veți fi de asemenea iertați.

Însă dacă împiedicați planul final de mântuire ridiculizându-l fățiș și racolând credincioși din Biserica Mea ca să proclamați cu insistență că Glasul Duhului Sfânt este fals și malefic, veți suferi osânda veșnică.

Al vostru Isus