Sâmbătă, 11 august 2012 la ora 20:10

Prea iubita Mea fiică, ploile care vor cădea peste tot în lume reprezintă potopul lacrimilor ce cad din Ochii Mei atunci când îi văd pe copiii Lui Dumnezeu umblând atât de departe de calea mântuirii veșnice.

Ploile, inundațiile și distrugerea recoltelor care vor veni vor fi rezultatul pedepsei din Cer.

Văile de lacrimi vor țâșni pretutindeni și vor fi puse pe seama schimbărilor climatice și a încălzirii globale. Dar asta nu e așa.

Atât de mulți oameni în lume nu cred în Dumnezeu. Ei nu mă onorează, pe Mine, pe Preaiubitul Său Fiu. În schimb, sunt mistuiți de pasiunea obsesivă față de falșii dumnezei.

Ce vreau să spun prin aceasta?

Acești oameni creează eroi și idoli în lumea televiziunii, în modă, în muzică și în sport. Pe urmă îi înalță, transformându-i în idoli umani și îi omagiază. Apoi îi idolatrizează în moduri care îi afectează nu numai pe ei ci și pe cei pe care i-au înălțat.

Ei cred că acești idoli sunt sfinți și fac tot ce le stă în putință ca să le imite stilul de viață, modul lor de a se îmbrăca, personalitatea și adesea chiar și aspectul fizic.

Acest lucru echivalează cu păgânismul.

Toate acestea au fost deja prezise, fiica Mea.

Lumea va idolatriza falși dumnezei.

Acest gen de oameni sunt plini de iubirea față de sine și față de propriile lor trupuri și au prea puțină generozitate și iubire față de aproapele lor, în inimile lor împietrite.

Inimile lor s-au transformat în piatră.

Ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. În schimb au căzut sub vraja satanei, cel care a sădit în mintea lor aceste convingeri și gânduri.

Nu mai există niciun respect pentru corpul uman.

Corpul uman e creat de Dumnezeu, fiind astfel un templu în care ar trebui să locuiască prezența lui Dumnezeu.

Când satana ispitește omenirea el se axează pe trup și pe plăcerea căutată prin intermediul simțurilor.

Acesta e motivul pentru care omenirea își iubește astăzi într-o asemenea măsură trupul și îl înalță pe piedestal.

Niciodată mulțumit de modul în care Dumnezeu a creat trupul, omul încearcă să-l perfecționeze, să-l schimbe și să-l îmbunătățească continuu, astfel încât să corespundă felului său de a vedea perfecțiunea.

Modul în care, în special femeile, își transformă trupurile și le prezintă lumii în maniere imorale, Mă dezgustă.

Aceste femei care nu au rușine în a-și expune trupurile comit păcate chiar dacă ele poate nu sunt conștiente de acest fapt. Ele cred că e acceptabil să abuzeze de trupurile cu care s-au născut și se mândresc cu asta într-un fel ce poate deveni motiv de păcat.

Iubirea lor de sine e unul din cele mai mari păcate ale mândriei. Ele conving apoi tinerele fete că e acceptabil să-și prezinte trupurile în public, în acest mod.

Atât de multe păcate trupești sunt etalate în lume și considerate a fi acceptabile.

Cu toate astea, toate sunt pasibile de pedeapsă după moarte. Nu numai că sunt comise păcate ci ele sunt și prezentate ca fiind un lucru bun.

Adulterul, în ziua de azi, e acceptat și aplaudat.

Crima nu mai șochează și nu mai există respect pentru viața umană.

Imoralitatea sexuală e larg răspândită și e legitimată.

Zilele unui astfel de comportament păcătos se apropie de final.

Până când omenirea nu va ajunge să accepte că păcatul e păcat întotdeauna, până atunci ea își pierde dreptul de a intra pe Porțile Paradisului.

Pentru fiecare păcat de care vă faceți vinovați, partea corpului care a fost folosită la comiterea păcatului va arde și se va purifica în Purgatoriu.

Dacă sunteți în păcat de moarte, veți simți durerea focului mistuind partea trupului folosită la comiterea păcatului, pe veci, iar acest chin nu va avea sfârșit.

De ce, de ce nu-și ascultă inimile? Atâția oameni știu că ceea ce fac e greșit și totuși continuă nepăsători să păcătuiască fiindcă e acceptabil în ochii lumii.

Industria divertismentului și mass-media au creat o falsă acceptare a unor astfel de comportamente și multe suflete inocente au fost corupte prin minciuni.

Numai Adevărul îi mai poate salva acum. Li s-a dat Cartea Adevărului, dar oare vor asculta ei? Satana și îngerii lui căzuți vor face totul ca să se asigure că nu vor face asta.

Ei vor renunța la obiceiurile lor inutile și dezgustătoare, numai când pedepsele se vor pogorî din Ceruri. Vor fi atunci prea ocupați încercând să supraviețuiască și să-și facă rost de pâinea cea de toate zilele.

Din păcate, numai prin astfel de pedepse va putea fi purificată omenirea pe pământ.

Acordându-li-se darul purificării, încă în timpul vieții, li se dă șansa de a evita lacul de foc.

Preaiubitul vostru Mântuitor
Isus Cristos