Luni, 03 septembrie 2012 la ora 10:08

Mult iubita Mea fiică, armata a fost constituită și rândurile sale se vor răspândi în toate țările creștine, precum și în cele conduse de comuniști.

Nici o țară nu va rămâne neatinsă de armata Mea, de rămășița armatei Mele.

În armata Mea va fi o ierarhizare, cu elemente de toate categoriile, destinate asigurării succesului Misiunii Mele de convertirea a sufletelor.

Toți cei care fac parte din armata Mea, indiferent de rolul pe care îl au, vor avea acest lucru în comun: Îmi vor sluji Mie cu supunere smerită, iar iubirea lor pentru Mine, Isus al lor, va rămâne aprinsă pe tot parcursul Misiunii.

Torța învăpăiată, aprinsă de Sfântul Duh, nu va pâlpâi, pentru că este un Dar special spre a-i întări pe soldații Mei.

Rețineți, acesta va fi un război, un război pentru salvarea speciei umane. Un război în care Tatăl Meu va asigura victoria în Numele Lui Dumnezeu.

Vă chem pe toți să înființați centre în care să asigurați răspândirea Mesajelor Mele pe toate căile posibile. Rugăciunea este o parte importantă în astfel de centre, pentru că atunci când înființați grupuri de rugăciune, veți consolida puterea armatei Mele.

Eu voi spori numărul convertirilor cu cât vor fi înființate mai multe grupuri de rugăciune în Numele Meu.

Numiți aceste grupuri de rugăciune „Isus către Omenire”, și lăsați restul în seama Mea.

Sfântul Meu Duh vă va acoperi în astfel de grupuri și va călăuzi fiecare pas al drumului vostru. În curând vă voi da și alte îndrumări.

Rămâneți în pace. Sunt fericit pentru că voi, discipolii Mei preaiubiți, ați răspuns Chemării Mele cu atâta iubire și încredere.

Al vostru Isus