Joi, 13 septembrie 2012 la ora 10:45

Mult iubita Mea fiică, datorită rugăciunilor celorlalți a fost depășit un prag în Misiunea Mea de răspândire rapidă a Cuvântului Meu Sfânt.

Aceste rugăciuni, recitate cu sârguință de către discipolii Mei prețioși și mult iubiți, sunt atât de puternice pentru că sunt spuse din inimă.

Eu dăruiesc multe Haruri tuturor discipolilor Mei, pentru a-i ajuta să înainteze și să doboare orice obstacol cu care se confruntă în eforturile lor de a salva suflete prin această Misiune.

Multiubiții Mei discipoli, să știți că îngerii din Ceruri vă îndrumă, vă protejează și vă conduc spre scopul Meu, acela de a converti lumea întreagă.

Mulți dintre voi, care au aflat recent de Mesajele Mele, se întreabă dacă aceste Cuvinte au menirea doar de a îndruma sau și pe cea de a converti oamenii.

Ele sunt date pentru a înfăptui ambele scopuri dar, și mai important, să îi salveze pe toți, astfel încât fiecare să poată trăi Noua Eră de Pace pe pământ. Pentru că aceasta este Promisiunea Mea. Acesta este marele Dar.

Darul Părintelui Veșnic este să ofere fiecăruia dintre copiii Săi cea mai perfectă viață în cea mai perfectă lume, așa cum ea a fost menită încă de la începuturi.

Nimic nu poate și nu va putea să împiedice apariția și dezvoltarea acestui Nou Paradis pe pământ.

El se va ridica din lumea tristă și cenușie în care trăiți, care a fost murdărită prin putreziciunea creată de către satana. Atât de mare este infestarea putreziciunii, încât puțini oameni cunosc Adevărul.

Ei nu cunosc diferența între bine și rău. Mulți le confundă.

Când oamenii acceptă răul ca parte din viața lor și îi justifică prezența, ei neagă Cuvântul lui Dumnezeu. Însă numai prin acceptarea Adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu poate fi îndeplinit Legământul, Legământul final.

Planul de salvare finală a omenirii este în desfășurare, însă va mai dura ceva timp până când voi putea salva toate acele suflete la care încă nu pot ajunge.

Doar Adevărul le va deschide ochii.

Doar Adevărul, dacă este acceptat, îi va elibera, astfel încât ei să poată intra pe porțile Noului Paradis.

Al vostru Isus