Vineri, 12 octombrie 2012 la ora 21:15

Mult iubita Mea fiică, Iubirea Mea este așa de puternică, încât acum este resimțită și de cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu.

În ciuda prezenței răului în lume, oamenii simt acum în sufletele lor iubire pentru ceilalți, sentiment care îi va surprinde pe toți și care este în contradicție cu corupția prezentă în suflete.

Atât de neașteptat va pătrunde această iubire în suflete, că va produce lacrimi. Aceste lacrimi ale iubirii, așa de pure în sufletele lor, îi vor frânge în două. Ei nu vor ști de ce au acest sentiment față de frații și surorile lor. Această reală și unică iubire o vor simți de asemenea și față de Creatorul lor, Dumnezeu Tatăl. Totuși nu vor recunoaște că El există. În loc de asta, mulți dintre ei vor avea îndoieli și – și vor pune întrebări.

Ce este această iubire incredibilă, dar puternică, pe care o am în inimă? Cum poate fi aceasta, dacă nu există Dumnezeu? Cum pot simți această iubire, dacă eu pur și simplu sunt un produs al evoluției, un produs din particule făcute din pământ?

Adevărul, copiii Mei, este acesta: Nu sunteți particule din pământ, o rămășiță a timpului. Voi sunteți ființe umane, suflete vii, care sunt capabile de viața veșnică, fără sfârșit.

Voi suferiți datorită păcatelor lui Adam și Eva, proto-părinții voștri. Puteți zâmbi, ridiculiza, sau amuza gândindu-vă că aceasta este o poveste, o ficțiune, dar Adevărul este că voi duceți o viață imperfectă. Această viață de suferință se datorează părinților voștri originari. Încărcați de păcatul lor, sunteți orbiți în fața Adevărului lui Dumnezeu de același șarpe care i-a înșelat și pe ei.

Voi credeți că trăiți într-o lume reală, o lume a materiei, care are durabilitate limitată. Viața voastră pe pământ este scurtă. Corpurile voastre îmbătrânesc. Sănătatea vi se deteriorează. Cu timpul, trupul vostru moare. Dacă vă neglijați spiritul, sufletul, nu sunteți nimic.

Acceptați faptul că sunteți copiii lui Dumnezeu și dacă veți trăi o viață bazată pe Legile lui Dumnezeu, viața voastră pe pământ va deveni mai importantă. Viața voastră se va prelungi și veți primi un mare Dar: Viața Veșnică.

Dacă vi s-ar permite să vedeți, chiar și pentru o oră, această viață, niciodată nu l-ați mai supăra pe Tatăl Meu. Trebuie să știți că veți primi aceste Daruri.

Veți trăi împreună cu întreaga voastră familie, cu toți cei care au murit în stare de har și cu toți cei care vor forma rămășița armatei Mele pe pământ.

Trupul vostru va fi purificat și re-creat în stare de perfecțiune, după vârsta la care ați acceptat Iubirea lui Dumnezeu.

Veți trăi în iubire și pace cu cei dragi vouă și cu vecinii. Niciunul dintre voi nu va duce lipsă de nimic.

În Noul Paradis al celor 12 neamuri vor exista nivele diferite. În partea de jos vor fi orașe și sate, cu toții lucrând într-o stare de pace, iubire, fericire și mulțumire. Niciunul nu va duce lipsă de nimic. Eu voi fi Regele lor, Stăpânul lor și voi domni peste ei, într-o Uniune Mistică.

Apoi vor fi nivele mai înalte. Acestea vor ține toate neamurile unite, în uniune cu Învățăturile Mele și toți oamenii vor fi într-o armonie totală unii cu alții, împreună cu fiarele pământului, fie ele mari sau mici.

Cu toții vor supraviețui hrănindu-se din Pomul Vieții. Nimeni nu va duce lipsă de hrană.

Apoi vor fi guvernele neamurilor. Ei se vor asigura ca totul să fie în concordanță cu Învățăturile Mele. Guvernele Mele vor fi conduse de către sfinții și apostolii Mei.

Aceasta va continua până la sfârșit, când a doua înviere din morți va avea loc, pentru confruntarea finală.

Satana va fi eliberat, împreună cu demonii lui, pentru o scurtă perioadă. Atunci tot răul va fi distrus. Milostivirea Mea va fi arătată lumii, în sfârșit, în Noul Cer și Noul Pământ unite.

Atunci totul va fi revelat prin manifestarea tainei lui Dumnezeu care va fi arătată tuturor, în toată splendoarea Măreției finale.

Al vostru Isus