Duminică, 21 octombrie 2012 la ora 10:05

Mult iubita Mea fiică, viziunile pe care ți le-am arătat, cu sufletele cufundate în iad, nu au fost ca să te înspăimânte, ci pentru a-ți arăta realitatea. În acest fel vei înțelege cum sufăr Eu în fiecare zi, în timp ce văd că sufletele se cufundă în adâncurile iadului.

Ah, dacă oamenii ar cunoaște teroarea iadului și modul în care fiara devorează sufletele, ar evita păcatul cu orice preț.

Acele suflete încă pot fi salvate, fiica Mea, prin Litania pentru obținerea Harului Imunității. Făcând așa, voi, discipolii Mei, îmi veți aduce eliberarea din acest teribil flagel al suferinței Inimii Mele.

Aceia care vor muri în păcat de moarte sunt destinați flăcărilor iadului. Mulți comit aceste păcate în speranța că dacă există cu adevărat un Dumnezeu, El este milostiv. În acest fel ei continuă să păcătuiască până când își justifică păcatele și ajung să creadă că acestea nu vor avea consecințe.

Ei vor spune că nu au avut de ales, deoarece păcatul lor era necesar în beneficiul celorlalți.

În privința crimei, ei vor spune că a fost comisă pentru a răzbuna moartea altcuiva.

Cu privire la prostituție, vor spune că au vrut să-și întrețină familiile.

Despre avort, vor spune că a fost în beneficiul mamei pentru a-i face viața mai ușoară. În cazul deviației sexuale vor spune că a fost doar ceva natural.

În cazul celor care participă la practici oculte, ei vor spune că a fost o distracție inofensivă, deși ei onorează fiara când fac asta.

Când ei îi persecută pe ceilalți și le distrug nu doar renumele ci și nivelul de trai, vor spune că a fost o pedeapsă necesară pentru păcatele altora.

Când ei vor nimici mintea, trupul și sufletul unei alte persoane prin dictatură, vor spune că a fost spre binele ei.

Când ei vor încerca să creeze un Sacrament, în Bisericile Mele, dintr-o urâciune, vor spune că a fost creat datorită drepturilor cuplurilor de același sex, care au aceleași drepturi ca și alții.

Când vor distruge Biserica Mea, dintre toate celelalte, ei vor spune că toate bisericile sunt egale. Ei vor folosi scuza că este doar un singur Dumnezeu, astfel încât să introducă o biserică păgână.

Acești păcătoși sunt sufletele pierdute de care vorbeam.

Pentru a-i ajuta, trebuie mai întâi de toate să priviți în ochii lor. Gândiți-vă la ei ca la copiii, frații sau surorile voastre. Priviți-i prin Ochii lui Dumnezeu. Atunci veți simți iubire. Însă, teroarea vă va învălui, pentru că știți în inimile voastre teroarea pe care aceștia o vor înfrunta. Trebuie să vă rugați ca ei să vadă Adevărul curând.

Trebuie să vă rugați pentru salvarea acestor suflete.

Fiecare copil al lui Dumnezeu, inclusiv acele suflete întunecate, este iubit.

Păcatele lor trebuie să fie nimicite înainte ca toți copiii lui Dumnezeu să se unească într-o singură familie, în Noua Mea Împărăție.

Ție, fiica Mea, ți-au fost dăruite toate harurile și armele pentru a nimici păcatul și pentru a salva, nu doar sufletul tău, ci și pe al celorlalți.

Îți mulțumesc, fiica Mea, că ai răspuns Chemării Mele.

Ai mult de lucru.

Al tău, Isus