Miercuri, 24 octombrie 2012 la ora 21:11

Mult iubita Mea fiică, este important să nu asculți de cei care atacă Sfântul Meu Cuvânt.
Astupă-ți urechile în fața încercărilor care vor fi făcute acum de a respinge Mesajele Mele Sfinte, în special de către cei care pretind că sunt teologi Catolici.

Așa cum ți-am spus, cele mai mari atacuri vor fi din partea celor din Biserica Catolică, a celor care susțin că Mă cunosc, dar care nu înțeleg Cartea Apocalipsei, nici tainele pe care aceasta le conține.

Ei nu le pot ști, căci Eu, Mielul Lui Dumnezeu, nu le-am revelat încă pe toate.

Cât Mă întristează ei. Cât Mă rănesc ei. Pentru fiecare împotrivire nemiloasă față de mesajele Mele ei bat încă un cui în Trupul Meu.

Pentru fiecare învățătură pe care Eu am dat-o pentru binele tuturor sufletelor, și pe care ei o resping vehement, Mă răstignesc din nou.

Și totuși, nu contează cât Mă rănesc, căci mai degrabă aș muri încă de o mie de ori pentru a salva încă un suflet.

Ei pot respinge Mesajele Mele, să te ridiculizeze pe tine, fiica Mea, și să Mă respingă pe Mine, dar nu vor putea împiedica ca Voia Tatălui Meu să fie în cele din urmă adusă la îndeplinire.

Aceste sărmane suflete cred uneori că se comportă responsabil, spunându-le oamenilor să nu accepte Mesajele Mele.

Ceea ce ei fac, este să împiedice Cuvântul Lui Dumnezeu să le fie prezentat copiilor lui Dumnezeu. Dacă continuă să facă asta, ei vor fi reduși la tăcere prin Mâna Tatălui Meu.

Nimeni nu Mă va opri în misiunea Mea de a salva sufletele.

Acei slujitori sfințiți care persistă în împiedicarea ascultării Cuvântului Meu, să știe asta: Cuvintele voastre invariabile și acuzațiile voastre blasfemiatoare vă vor lipsi de harurile care vă sunt acordate în vocația voastră. Dacă nu Mă chemați, prin rugăciune, pentru a primi răspunsurile de care aveți nevoie, Eu nu vă pot ajuta.

Nu trebuie niciodată să respingeți revelații private fără a avea competența și smerenia necesare. Și nici atunci, nu puteți niciodată să judecați astfel de afirmații. Fiți tăcuți.

Rugați-vă tot timpul pentru darul discernământului. Altfel, veți fi găsiți vinovați de cea mai gravă crimă în Ochii Tatălui Meu – crima de a-L împiedica să salveze sufletele prin Cuvântul Sfânt al Fiului Său.

Al vostru Isus