Sâmbătă, 03 noiembrie 2012 la ora 19:00

Iubita Mea fiică, atunci când sufletele se îndepărtează de Mine și când cedează păcatului, nu trebuie niciodată să se teamă de Mine.

De îndată ce păcătuiți, iubiții Mei discipoli, trebuie numaidecât să vă îndreptați către Mine.

Nu fiți niciodată rușinați sau jenați să alergați la Mine după ce comiteți un păcat. Aceasta este singura cale prin care puteți căpăta puterea de a merge alături de Mine din nou.

Dacă nu vă întoarceți la Mine, ci Mă evitați, veți fi și mai slăbiți și veți fi expuși ispitelor plasate zilnic înaintea voastră de către cel rău.

Fiecare copil se naște în păcat. Păcatul originar trebuie eradicat, prin Sacramentul Botezului. Chiar și atunci, sufletele tot vor fi ademenite, atâta timp cât umanitatea rămâne sub stăpânirea satanei.

Este simplu să vă eliberați de păcat. Mai întâi veți ști în inima voastră atunci când ați comis un păcat. Mulți oameni în lumea de astăzi își alungă din gând păcatul, crezând că nu are consecințe. Totuși, dacă oamenii ar recunoaște deschis cum se simt după ce păcătuiesc, ar descoperi că pacea lor interioară a fost distrusă.

Păcatul este simțit de cele mai multe suflete, până când acestea devin atât de întunecate încât doar păcatul le satisface poftele. De aceea trebuie să căutați iertarea Lui Dumnezeu de fiecare dată când păcătuiți. Dacă nu veți face aceasta, păcatul se va înrădăcina în voi și veți vedea că este din ce în ce mai greu să rezistați ispitelor.

Când simțiți căință în inimile voastre, chemați-Mă pe Mine, iubitul vostru Isus, pentru a vă ajuta.

Toate păcatele pot fi iertate, în afara blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Chemați-Mă întotdeauna în ajutor, indiferent cât de rușinați sunteți de păcatele comise.

Inima Mea este plină de milostivire pentru toți copiii Lui Dumnezeu. Voi sunteți creația Lui prețioasă și El vă iubește pe toți, în ciuda păcatelor voastre. Luptați împotriva păcatului căutând reconcilierea de fiecare dată când păcătuiți.

Curând păcatul nu va mai fi. Flagelul păcatului va aparține trecutului.

Al vostru Isus