Marți, 06 noiembrie 2012 la ora 22:45

Mult iubita Mea fiică, ierarhia tuturor îngerilor din Ceruri se adună acum în cele patru colțuri ale pământului. Ei se pregătesc acum pentru măcelul pedepselor care va fi dezlănțuit asupra umanității.

Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple pe pământ – furtuni, războaie, foamete și dictatură – ele vor avea loc, căci lupta începe, așa cum a fost prezis.

Pământul se va cutremura în toate cele patru colțuri ale sale și mulți vor fi șocați, pentru că nu au mai văzut asemenea tulburări înainte.

Voi, copiii Mei, sunteți în vremurile din urmă și perioada care vă așteaptă va fi una dificilă. Aceia dintre voi care Îmi sunteți loiali și care își pun toată încrederea în Mine vor rezista acestor dezastre.

Mari schimbări se vor petrece acum în întreaga lume și aceia dintre voi care cunoașteți Adevărul, fiți recunoscători. Veți înțelege că, deși aceasta înseamnă sfârșitul timpurilor așa cum le-ați cunoscut până acum, este în același timp o perioadă ce vestește un nou început, așa cum a fost prezis. Un început de drum. Un Nou Paradis pe pământ.

Acesta va însemna libertate, copii. Veți fi luați într-o clipă în Brațele Mele pentru a aștepta noua locuință pe care am creat-o cu grijă pentru voi toți.

Pentru mulți, vremurile vor fi greu de îndurat, însă doar aceia care acceptă Adevărul vor persevera și vor învinge, pentru că ei vor fi protejați.

Pecetea Mea trebuie distribuită. Iubirea Mea trebuie să fie făcută cunoscută fiecărui copil al Meu, de orice religie, crez, și în special celor care nu Mă cunosc, precum și celor care resping Existența Mea.

Îmi pregătesc armata din Ceruri, la fel cum Îmi pregătesc armata pe pământ.

Împreună vom lupta împotriva răului cu care se va confrunta populația neajutorată din toate națiunile.

Dacă vă ridicați și refuzați să acceptați Semnul Bestiei, Eu vă voi apăra.

Centre, organizate de profeții Mei de-a lungul anilor, vor răsări, fiecare ca o oază în deșert. Acolo îmi veți jura credință Mie, Tatălui vostru. Acolo vă veți putea aduna să vă rugați pentru sufletele acelora care vor fi pierduți sub puterea anticristului.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Timpul se apropie de sfârșit și cea de-A Doua Venire a Fiului Meu va avea loc în curând.

Doar Eu, Tatăl vostru Preaiubit, știu acea dată. Nici măcar iubitul Meu Fiu, Isus Cristos, nu o cunoaște. Dar să știți aceasta.

Deși sunteți pregătiți prin această Misiune și prin altele, acel moment va fi anunțat dintr-o dată, când pentru mulți va fi prea târziu să se întoarcă. În loc de asta, ei vor fugi.

Fiți puternici, copiii Mei. Planul Meu este să distrug fiara și să salvez pe fiecare copil al Meu. Rugăciunile voastre Mă pot ajuta să salvez fiecare suflet drag.

Dumnezeu cel Preaînalt