Joi, 08 noiembrie 2012 la ora 15:50

Mult iubita Mea fiică, discipolii Mei, slujitorii sfințiți și membrii ai clerului se adună acum în toată lumea, ca răspuns la această chemare din Ceruri.

Eu, preaiubitul lor Isus Cristos, sunt prezent în inimile lor cu harurile Mele speciale.

Ei recunosc această chemare Dumnezeiască, pentru că Sfântul Duh i-a acoperit cu harul cunoașterii că sunt într-adevăr Eu, Isus Cristos, Fiul Omului, Cel care le vorbește.

Voi, cei din iubita și prețioasa Mea congregație, sunteți uniți cu Inima Mea Sfântă în aceste timpuri.

Eu vă conduc pe drumul vostru, astfel ca voi să puteți comunica Adevărul către sufletele rătăcite, care au nevoie de marea Mea Milostivire.

Darul Meu pentru voi este acesta. Vă voi atinge inimile în așa fel încât veți ști imediat că aceasta este de proveniență Divină.

Nu știți cât de mult vă iubesc? Cât de ocrotiți sunteți sub Puterea Mântuitorului vostru Divin, care a făgăduit lumii mântuirea?

A Doua Mea Venire este aproape și doresc să îi mântuiesc pe toți păcătoșii, indiferent cât de negre le sunt sufletele. Nu uitați că angajamentul vostru de a Mă lăsa să vă îndrum este cel prin care aceste suflete sărmane pot fi smulse din încleștarea celui rău.

Nu ezitați să răspundeți chemării Mele, dar să știți că trebuie să fiți atenți cum faceți acest lucru. Am nevoie să-Mi construiesc oștirea în așa fel încât oamenii să se poată aduna în secret, ca unul singur, ca să își poată aduce rugăciunile în fața Mea.

Trebuie să treceți la fapte repede și acele suflete, odată ce rostesc Rugăciunile Cruciadei Mele, vor fi atrase către voi.

Am nevoie de ajutorul vostru, așa cum am avut nevoie de apostolii și discipolii Mei, când am umblat pe pământ.

Veniți acum. Nu vă fie frică. Nu îi ascultați pe cei care vă provoacă, care vă vor lua în râs sau vor defăima Cuvântul Meu Sfânt. A venit vremea să Mă slujiți. Ridicați-vă cu curaj și urmați-Mă. Vă voi umple inimile cu iubire și bucurie. Curând, nu veți avea îndoieli în privința celui care vă cere acest lucru.

Vă mulțumesc că răspundeți Chemării Mele. Vă binecuvântez și vă călăuzesc totdeauna.

Al vostru, Isus