Marți, 20 noiembrie 2012 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, multe insulte sunt aruncate la adresa Mea, Salvatorul omului, și sunt deghizate sub un văl de minciuni.

Satana i-a infestat mai ales pe creștinii din toată lumea în aceste timpuri. Și face acest lucru în cel mai viclean mod. El îi convinge că trebuie să fie dedicați fraților și surorilor lor și-i face să creadă în minciuni.

Oamenii, prin natura lor, au o latură afectuoasă, născută din iubirea firească pentru alții. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Satana însă folosește această emoție pentru a-l atrage pe om într-o plasă de înșelăciuni asupra căreia omul are prea puțin control. El reușește să îi facă pe oameni să creadă în legi care reprezintă păcate grave împotriva lui Dumnezeu.

Ajutându-i pe alții care încearcă să impună legi ce justifică crima, războiul și blasfemiile împotriva lui Dumnezeu, mulți oameni cred că fac ceea ce trebuie.

Atunci când credeți că păcatul este acceptabil și justificabil, pentru că este spre binele celorlalți, să știți că ați căzut într-o capcană atent pregătită.

Nu este o coincidență faptul că sporesc justificările pentru divizarea din interiorul Bisericilor Creștine. Nu este o coincidență că acum vă sunt prezentate toate justificările pentru a aproba avortul.

Toate națiunile sunt legate între ele și toate protestele zgomotoase în favoarea introducerii avortului, pentru justificarea războiului și pentru introducerea modificărilor în Bisericile Creștine, sunt plănuite de către o singură entitate. Acest grup plănuiește aceste evenimente de mulți ani. Ei știu exact cine sunt și ce fac. Sunt foarte puternici și periculoși.

Opriți-vă, priviți și ascultați, pentru că de acum trebuie să acceptați că ceea ce vă spun este în Numele Domnului. Toate aceste acțiuni monstruoase și respingătoare, prezentate ca schimbări acceptabile și pline de grijă, făcute pentru oamenii din societatea voastră, au fost planificate și coordonate la nivel global de către grupul celor 12.

Acest grup al celor 12, reprezentând națiuni puternice, este un afront la adresa existenței celor 12 apostoli ai Mei.

Ei îl vor prezenta și îl vor susține pe anticrist în lume, exact așa cum cei 12 apostoli ai Mei M-au reprezentat pe Mine în public în timpul când am fost pe pământ.

Puterea lor constă în aceea că fiecare națiune puternică le susține pe celelalte ca să creeze legi imorale și pentru ca acestea să fie acceptate.

Cât de mult veți suferi voi, iubiții Mei discipoli, pentru că aveți acces la Adevăr! Adevărul vă va deschide ochii la răul din jurul vostru. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Adevăr. Numai când îl veți accepta, veți putea să vă protejați împotriva acestor răutăți, fie ele legi, fapte sau acțiuni.

Să știți că acele națiuni care participă la introducerea acestor legi odioase vor suferi cel mai mult în timpul purificării finale.

Ele vor crede că nu li se poate reproșa nimic, însă nu vor reuși să realizeze decât un singur lucru, și anume să-și atragă o pedeapsă atât de severă încât nu se vor putea ascunde și nu-și vor putea acoperi fețele pentru a o evita. În primul rând ei vor trebui să răspundă în fața Mea. Mulți dintre ei, chiar și atunci, Mă vor scuipa în față. Iar apoi, se vor alătura lui anticrist, fiarei și celorlalți îngeri căzuți, pentru o eternitate de durere.

Vă avertizez acum. Pe cei care încercați să introduceți avortul în națiunile voastre; pe cei care profanați Bisericile Mele Creștine și pe cei care vă închinați fiarei – zilele voastre sunt numărate.

Pentru voi nu va fi nici viitor, nici viață veșnică, nici acces în Împărăția Mea.

Al vostru Isus