Joi, 22 noiembrie 2012 la ora 19:00

Scumpa Mea fiică, Lumina Iubirii Mele pogoară astăzi pe pământ, în speranța că inimile copiilor Mei pot fi mișcate.

Pentru cei care nu Mă cunosc, și sunt mulți cărora le este frică să se apropie de Mine, trebuie să știți că Eu doresc să vă duc în Împărăția Fiului Meu.

Eu sunt Dumnezeul Iubirii și Dumnezeul care v-a oferit Darul Salvării.

Nu trebuie să respingeți acest Dar, căci a fost dat oamenilor pentru ca ei să se reunească și să se bucure de Paradisul pe care Eu l-am creat pentru ei de la început.

Ziua Domnului este aproape iar voi, copiii Mei, sunteți acum pregătiți pentru această zi măreață.

Intervenția Mea Divină, pentru ca voi să puteți fi salvați și să intrați pe porțile Împărăției Fiului Meu, va avea loc în curând.

Când profețiile prezise în Sfânta Mea Carte vor începe să se realizeze, veți accepta în sfârșit Adevărul.

Adevărul pe care L-am promis umanității pentru aceste vremuri vă este dat acum.

Ați putea să vă întrebați, de ce Eu le dau din nou copiilor Mei Adevărul Sfântului Meu Cuvânt? De ce?- Deoarece atât de puțini mai cred în existența Mea în lumea de astăzi. Ei nu mai păzesc Cele Zece Porunci ale Mele.

Aroganța a înlocuit smerenia printre copii Mei, inclusiv pentru mulți dintre slujitorii Mei sfințiți, a căror misiune este să împărtășească Adevărul. Mulți nu iau în seamă Adevărul Cuvântului Meu, și mai mulți încă nu au fost niciodată învățați despre scopul existenței lor pe pământ.

Atât de multe suflete pot fi mântuite acum datorită Iubirii Mele și de aceea v-am dat îndrumări prin iubitul Meu Fiu despre ceea ce se așteaptă de la voi.

Îmbrățișați Adevărul. Amintiți-le celor apropiați vouă de Marea Mea Iubire pentru copiii Mei.

Ca orice Tată bun, Eu îi voi avertiza pe copiii Mei despre pericolele cărora trebuie să le facă față. Nu voi permite niciodată ca ei să cadă în plasa minciunilor, care s-a întins peste omenire ca năvodul unui pescar asupra unui un banc de pești luați prin surprindere.

Nu îi voi lăsa pe cei care încearcă să împiedice Sfântul Meu Cuvânt să fie auzit, să pună piedici Cuvintelor Fiului Meu. Și nici nu voi da greș în Datoria Mea de a-i avertiza pe copiii Mei asupra pedepselor pe care le vor îndura dacă ei continuă să Mă jignească prin modul în care îi tratează pe alții.

Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt responsabil să îi adun din nou pe copiii Mei și voi folosi toate mijloacele necesare pentru a-i salva de rău.

Satana și discipolii lui fideli vor folosi orice tactică și orice șiretlic pentru a vă împiedica să auziți Adevărul.

Vă promit solemn aceasta. Veți fi luați degrabă în Brațele Mele și sub protecția Marii Milostiviri a Fiului Meu.

Bătălia pentru suflete a început, deși mulți dintre voi nu observă aceasta.

Pentru a vă bucura de Noul Meu Paradis pe pământ, trebuie să acceptați Mâna Mea, pe care v-o întind. Nu vă temeți, căci vă protejez cu Pecetea Mea pe toți cei care Mă onorați pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, și pe Fiul Meu Drag.

Luați în seamă Chemarea Mea. Fiți puternici. Astupați-vă urechile la șoaptele fiarei, căci ea folosește acele suflete care sunt pătate de păcatul mândriei pentru a vă îndepărta de Mine.

Vă ofer cel mai perfect viitor. Nu trebuie să respingeți acest Paradis, deoarece este moștenirea voastră. Câți dintre voi ar respinge în lume o moștenire de o mare bogăție? Foarte puțini. Nu faceți greșeala să întoarceți spatele acestui Dar.

Oricine încearcă să vă oprească are nevoie de rugăciunile voastre, căci Eu îi iubesc pe toți copiii Mei.

Eu, Tatăl Vostru, voi face ca marele Meu plan de a anunța A Doua Venire A Fiului Meu să nu fie întârziat.

Veniți la Mine, prin Fiul Meu, și nu veți mai avea nevoie de nimic. Vă iubesc. Plâng pentru mulți dintre voi, care sunt prea încăpățânați să vadă că aceasta este într-adevăr chemarea din Cer, promisă ca să vă pregătească pentru Noua Eră a Păcii.

Tatăl Vostru Preaiubit
Dumnezeu Cel Preaînalt