Vineri, 23 noiembrie 2012 la ora 21:45

Mult iubita Mea fiică, persecuția împotriva profeților și a vizionarilor Mei se intensifică acum, căci opoziția față de mesaje crește.

Vă spun acum vouă și în special preaiubiților Mei preoți și slujitorilor sfințiți: – nu vă temeți de Cuvântul Meu. Frica și nesiguranța pe care le trăiți nu vin de la Mine. Dacă nu vin de la Mine, atunci trebuie să vă întrebați, de unde provin?

Sfântul Meu Cuvânt este întotdeauna contestat.

În timpul vieții Mele pe pământ, preoții acelor vremuri, Fariseii, au făcut tot ce le stătea în putință ca să Mă contrazică. Ei au încercat cu fiecare ocazie să Mă pună în dificultate, să Îmi pună întrebări ca să Mă determine să contrazic Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au reușit. Eu am rămas tăcut atunci când au încercat să Mă convingă să răspund la întrebări despre care știau că nu sunt pregătit să răspund.

Vedeți, chiar dacă își practicau religia, chiar dacă țineau multe ceremonii fastuoase, purtau haine scumpe, le lipsea un singur lucru. Nu aveau niciun strop de smerenie, pentru că ei credeau, în mod greșit, că datorită rolului lor de slujitori sfințiți, erau mai presus de frații lor.

Ei vorbeau, predicau și prezentau în locurile publice, ca profeți, Cuvântul Sfânt al Tatălui Meu. Cu toate acestea, ei nu înțelegeau cu adevărat promisiunea făcută de Tatăl Meu și nici învățăturile pe care El le-a dat prin profeți. Ei nu au reușit să accepte că momentul venirii lui Mesia, cel promis, avea loc chiar în timpul vieții lor.

Ei au crezut că acest eveniment va avea loc în viitor.

Ei s-au simțit derutați de răspunsurile Mele, de învățăturile Mele și de viața simplă pe care o duceam. Cu toate acestea s-au simțit atrași de Mine și veneau înapoi iar și iar, pentru a Mă provoca.

Apoi ei s-au simțit amenințați din cauza cunoștințelor Mele asupra lucrurilor spirituale, un fapt pe care nu-l puteau nega.

Ei M-au chinuit. Am răspuns întrebărilor lor potrivit Sfintei Voințe a Tatălui Meu. Apoi am rămas tăcut atunci când și-au îndreptat degetele spre Mine plini de furie.

Cu toate că proclamau Cuvântul lui Dumnezeu, ei au căzut în capcana înșelătorului. Au crezut că știau mai multe decât Mine.

Ierarhia bisericii creată de ei era ca o monarhie. Regii pe care îi onorau nu erau Dumnezeu, ci proprii lor regi, numiți de către ei. Rangul superior comunica foarte puțin cu servitorii de rang inferior, care își conduceau triburile lor. Cât despre oamenii săraci și umili, aveau foarte puțin timp pentru ei.

Cât de mult l-au ofensat pe Tatăl Meu! Cât de mult M-au chinuit pe Mine! Ei aveau mâinile pătate cu sângele multora, dar reușeau să se păstreze curați în ochii oamenilor.

Prin educația lor credeau că doar ei puteau să interpreteze Sfânta Scriptură în mod corect. Cuvântul Meu a fost tratat ca erezie.

Același lucru este adevărat și astăzi. Atât de puțini dintre slujitorii Mei sfințiți sunt pregătiți pentru A Doua Mea Venire. Confirmarea lor ca Preoți Sfințiți în Biserica Mea poate crea diviziune, pe care Eu nu am autorizat-o.

Acești învățați în ale teologiei, având în spate mulți ani de formare, nu înțeleg Învățăturile Mele, profețiile sau modul în care Eu vorbesc.

Acelora dintre voi care puneți la îndoială Cuvântul Meu sau încercați să creați diviziune comparând Cuvântul Meu cu greșita voastră cunoaștere a Sfintei Scripturi, vă spun că trebuie să vă opriți acum.

Nu ați învățat nimic? Nu acceptați faptul că timpul este aproape și că Eu vreau să vă pregătesc?

Există mulți dușmani ai acestei Sfinte Misiuni ale Mele care vă pregătește pentru a Doua Mea Venire.

Atacurile sunt furioase. La fiecare mișcare, la fiecare colț și la fiecare pas pe care îl fac prin aceste mesaje, întâmpin obstacole.

Dacă nu acceptați Promisiunea Mea de a veni din nou, atunci fiecare dintre voi trebuie să își pună întrebarea: care este rolul pe care trebuie să îl îndeplinesc în Numele lui Dumnezeu? Este rolul meu doar acela de a administra Sfintele Sacramente? Nu, nu doar acesta este rolul pentru care ați fost chemați.

Când atacați Mesajele Mele în acest mod, Mă faceți să plâng de tristețe și frustrare.

Nu ați fost atenționați oare să vegheați, pentru că nu știți ziua sau ora în care Eu Mă voi întoarce? Este timpul să vă treziți spiritul, să citiți Cuvintele cuprinse în Cartea Tatălui Meu și apoi să vă rugați ca să vă binecuvântez cu darul discernământului.

Pe aceia dintre voi care Mă resping, din cauză că sunt prudenți și îngrijorați de faptul că s-ar putea să nu fiu Eu, Isus al vostru, cel care vorbește, pe aceia îi voi ierta. Înțeleg cât de dificil este, dar cu timpul, veți simți cum Iubirea Mea vă învăluie.

Aceia dintre voi care refuză să Mă asculte sunt vinovați de păcatul mândriei.

Aceia dintre voi care neagă Cuvântul Meu în public, îl dau la o parte și susțin că Mesajele Mele vin de la cel rău, aceia sunt pierduți pentru Mine. Sunteți atât de departe, deși voi credeți cu aroganță că toate cunoștințele voastre despre lucrurile spirituale dobândite din cărți vă fac mai vrednici de a vorbi în Numele Meu, încât trebuie să știți acestea.

Aduceți la Mine un suflet simplu, cu inimă pură, care Mă iubește pentru ceea ce Sunt, și el Mi se va alătura în Paradis.

Aduceți la Mine un suflet plin de mândrie, care strigă cu voce tare Cuvântul lui Dumnezeu, și îl voi arunca deoparte.

Aveți încredere în Mine cu o inimă umilă și Eu voi revărsa asupra voastră Harurile Mele.

Iubiți-Mă necondiționat și veți recunoaște Glasul Meu în aceste timpuri. Sunteți sufletele norocoase. Cu toate acestea, sufletele după care tânjesc cel mai mult sunt acelea care s-au îndepărtat de Mine.

O, veniți la Mine, slujitorii Mei sfințiți. Eu vă dau Adevărul deoarece doresc ca voi să reînnoiți legământul vostru față de Mine. Neascultarea voastră față de Învățăturile Mele și refuzul de a vă recunoaște slăbiciunea creează o fisură între noi.

Voi, acei slujitori sfințiți care ați comis păcate grave ale trupului, trebuie să veniți la Mine ca să vă îmbrățișez. Recunoașteți-vă păcatele și Eu voi reînnoi sufletele voastre astfel încât să fiți capabili să ajutați la salvarea altor suflete înainte ca Eu să vin din nou.

Trebuie să ascultați. Dacă aveți îndoieli, accept acest fapt. Totuși dacă încercați să îi răniți pe profeții Mei, atunci veți suferi pentru asta. Este mult mai bine pentru voi să păstrați tăcerea. Trebuie să fiți dispuși să ascultați și să vă smeriți în Ochii Mei. Doar atunci veți fi vrednici să reprezentați Trupul Meu pe pământ.

Al vostru Isus