Vineri, 30 noiembrie 2012 la ora 22:20

Mult iubita Mea fiică, oamenii vor vedea în curând cu claritate că a venit timpul pentru ca profețiile conținute în Vechiul Testament privind soarta evreilor să se împlinească.

Poporul Meu ales va suferi

Evreii, care au respins Legea lui Dumnezeu scrisă de Moise, vor suferi așa cum au făcut-o timp de secole. Vor pierde stăpânirea asupra pământului strămoșilor lor și singura soluție va fi să semneze un tratat prin care vor deveni sclavii lui anticrist. Poporul Meu ales va suferi, așa cum am suferit și Eu, și nu li se va arăta milă.

Ei vor fi tratați mai rău decât în timpul genocidului care a avut loc în cel de-al doilea război mondial.

Israel va fi locul unde se va vedea cu claritate perioada Încercării, așa cum a fost ea prezisă. Din cauza Israelului se vor înteți războaiele până într-atât încât va fi greu de stabilit cine este adevăratul dușman.

Tratatul de pace se va semna curând după aceea și omul păcii va intra pe scena lumii.

Uniunea Europeană va distruge toate urmele care amintesc de Dumnezeu.

Fiara cu zece coarne, care este Uniunea Europeană, va distruge orice urmă care amintește de Dumnezeu.

Acum este timpul să vă pregătiți pentru cruzimea lor, care va fi fără precedent când va fi vorba de abolirea Creștinismului.

Ce mândri vor fi ei când cel mic, ascuns între ei, se va ridica și se va făli cu puterea lui. Ei îl vor aplauda pe conducătorul numit al unei noi biserici și puterea sa se va răspândi peste tot pământul.

Lucrurile vor evolua rapid și slujitorii Mei sfințiți care nu acceptă Adevărul acestei profeții trebuie să știe aceasta.

Dacă vă conformați noilor legi ale Romei, un oraș care va ajunge sub stăpânirea celui care minte și este slujitorul lui anticrist, veți deveni prizonieri ai acestui nou regim. Când veți vedea Sacramentul Sfintei Euharistii modificat și schimbat pentru a fi de nerecunoscut, să știți că aceasta va fi șansa voastră să întoarceți spatele acestui regim al răului.

Biserica Mea este infailibilă. Ea va rămâne infailibilă. Dacă totuși, unii din Biserica Mea se revoltă împotriva Învățăturilor Mele și schimbă Sfintele Sacramente, ei vor fi aruncați în afara Bisericii Mele. Noul regim, care nu va fi de la Dumnezeu, va fi supus greșelii, pentru că nu va reprezenta Adevărul. Creștinii pot să urmeze doar Învățăturile Mele.

Dacă urmați o religie făcută de om, nu vă puteți numi Creștini. Oricine spune că Biserica mea este infailibilă are dreptate.

Oricine pretinde că aparține unei noi biserici, unde Învățăturile Mele au fost falsificate și unde Sacramentele Mele au fost desființate, va trăi în minciună.

Aceasta va fi o perioadă foarte dificilă pentru slujitorii Mei sfințiți, pentru că ei trebuie să urmeze Legile stabilite de Biserica Mea. Vă spun că acum încă trebuie să faceți aceasta. Dar, de îndată ce Sacramentele Mele vor fi profanate, să urmați numai Biserica Mea Adevărată. În acel moment numai acei slujitori care urmează Adevărul pot pretinde că ei conduc poporul Meu în conformitate cu instrucțiunile stabilite de Mine în timpul vieții Mele pe pământ.

Răspândirea păgânismului

Răspândirea păgânismului va cuprinde pământul și, în anticiparea sa va fi creat un fals sentiment de pace. Apoi veți vedea o adorare din ce mai mare a celebrităților și o devoțiune fanatică pentru spiritualismul new age și venerarea satanei, deghizate ca terapii psihologice moderne. Aici intervine venerarea propriei persoane, care va fi considerată drept cea mai importantă trăsătură spre care să năzuiască oamenii.

Imoralitatea sexuală va spori pe măsură ce Bătălia Armageddon-ului se intensifică.

Avortul și crima vor fi atât de răspândite încât mulți nu vor mai simți niciun sentiment de compasiune față de cei care sunt vulnerabili.

În acest timp armata Mea va continua, neînfrântă, în misiunea ei de a salva suflete. Nimic nu o va opri și fiecare oră de rugăciune a lor va atenua mult din suferința lumii.

Evreilor le spun aceasta: Ați suferit pentru că nu ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu dăruit prin profeți. Totuși, în cele din urmă Îl veți accepta pe Adevăratul Mesia în curând. Atunci și voi vă veți alătura armatei Mele care merge pe drumul către victoria împotriva lui anticrist.

Voi veți suferi așa cum am suferit Eu, pentru că aceasta a fost prezis. Casa lui David va avea ziua ei de victorie în ziua în care Eu voi ridica Noul Ierusalim din cenușă. Când va veni Noua Mea Împărăție, regele lumii păgâne și slujitorii săi se vor transforma în cenușă.

Promisiunea Mea de a veni să vă duc în Împărăția Tatălui Meu este aproape de realizare. Vouă vă făgăduiesc Dragostea și Loialitatea Mea, pentru că sunt Mesia al vostru, cel promis vouă cu atâta timp în urmă.

Eu sunt Dumnezeu. Eu Sunt calea voastră către Noul Paradis. Acceptați Mâna Mea de ajutor, pentru că vă iubesc, vă iert. Voi sunteți Poporul Meu și Eu vin la voi.

Al vostru Isus