Sâmbătă, 08 decembrie 2012 la ora 11:40

Prea iubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu a pregătit lumea pentru Prima Mea Venire, tot așa face și acum, pregătindu-i pe copiii Săi pentru A Doua Mea Venire.

Tot Cerul s-a bucurat când M-am născut Eu, pentru că ei știau că am fost trimis să salvez omenirea de osânda veșnică. Acum întreaga ierarhie a îngerilor și a sfinților se bucură pentru că se fac pregătirile ca lumea să fie gata să Mă primească pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, încă o dată.

Doar Tatăl Meu știe datele, însă pot să vă spun că aceasta se va întâmpla nu prea mult după ce va avea loc Avertismentul.

Acesta este timpul pe care Tatăl Meu l-a așteptat cu răbdare. În sfârșit va putea să arunce în abis fiara și demonii ei care umblă pe pământ chinuindu-i pe copiii Săi.

Avertismentul îi va purifica pe copiii lui Dumnezeu pregătindu-i pentru a Doua Mea Venire.

Acesta este necesar deoarece astfel, mulți oameni vor căuta iertarea pentru păcatele lor, pe care altfel nu ar fi căutat-o.

Cutremurele, furtunile, inundațiile și vremea ieșită din tipare, toate se vor combina pentru a curăța pământul de otravă. Pământul, mările și aerul vor fi și ele purificate pregătind Noul Paradis, când Cerurile și Pământul se vor uni într-unul singur.

Totul este organizat cu atenție, conform Planurilor Dumnezeiești ale Tatălui Meu. Printre oameni se știe foarte puțin despre Legile Divine care guvernează Împărăția Tatălui Meu pe pământ și în Ceruri.

Multe vi s-au arătat, prin profeți și prin Învățăturile Mele. Totuși multe rămân un mister pentru voi. În timp, când misterele vi se vor revela, veți înțelege atunci motivele suferinței omenești.

Mulți dintre voi, unii savanți învățați, aderați cât de bine puteți la Legile pe care Eu vi le-am dat.

Să știți însă că Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru copiii Săi depășește orice raționament teologic.

Același lucru este valabil și pentru sufletele simple care simt o iubire adevărată pentru Mine, Isus al lor iubit, fără a analiza de ce.

Punându-vă încrederea în Mine și acceptând că iubirea Mea este milostivă și răbdătoare, să știți că Eu voi împlini promisiunile făcute de Tatăl Meu.

Voia Sa Divină va fi în sfârșit îndeplinită. Doar Voia Sa poate asigura pacea între copiii Săi.

Această manifestare va face ca toata Creația Sa să Îl iubească, să accepte Iubirea Sa precum și darurile pe care dorește să le reverse asupra copiilor Săi. Lumea nu a întrezărit decât o fracțiune a minunilor create de Tatăl Meu.

Copiii Săi urmează să fie martori ai Adevăratei Slave a Împărăției lui Dumnezeu care-i așteaptă.

După multă durere și suferință, cauzate de ura adusă pe pământ de către îngerii căzuți conduși de satana, acum totul se va rezolva.

Bătălia de pe urmă va arăta distrugerea răului care va fi în sfârșit finalizată.

Avertismentul este un Miracol permis de Tatăl Meu pentru a se asigura că vor intra în Noua Mea Împărăție atât de mulți copii ai Săi, pe cât este posibil.

Din cauza apostaziei și a erorilor de doctrină care au fost răspândite de-a lungul ultimelor patru decenii de către unii slujitori sfințiți conduși în direcția greșită, acesta este unica modalitate de a uni rapid omenirea. Dimensiunea omenirii din aceste timpuri înseamnă că miliarde de oameni pot fi salvați prin acest Miracol al Iluminării Conștiinței.

Pe măsură ce timpul vă aduce mai aproape de Marea Strâmtorare, Eu, Mielul lui Dumnezeu, voi dezvălui omenirii adevăratul înțeles al conținutului Peceților date lui Ioan.

Cartea Adevărului este Cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat deja omenirii până acum prin Cartea Tatălui Meu. Ea le reamintește copiilor lui Dumnezeu despre Adevărul pe care mulți deja l-au uitat. De asemenea va dezvălui unele dintre misterele Timpurilor din urmă, care au fost date lui Daniel, astfel încât voi toți să fiți pregătiți să intrați în Noul Paradis prin libera voastră voință.

Nu respingeți Adevărul, așa cum vi se dă acum, pentru că ați fi asemeni unui bolnav care refuză tratamentul pentru boala sa. Fără Adevăr nu veți fi deloc pregătiți să intrați în Noul Meu Paradis.

Al vostru Isus