Sâmbătă, 15 decembrie 2012 la ora 21:45

Prea iubita Mea fiică, vreau să ajung la aceia dintre voi care aveți probleme în viețile voastre în aceste timpuri.

Vă chem pe toți cei care aveți mari păcate și care sunteți disperați pentru că nu vă găsiți liniștea din cauza suferinței în care sunteți. Puteți fi vinovați de păcate grave, inclusiv crime, avorturi, violență, depravare sexuală, puteți să vă fi adâncit în practicarea ocultismului, dar nu știți că tot ceea ce trebuie să faceți este să vă întoarceți spre Mine și să Îmi cereți să vă ajut?

Eu sunt un Dumnezeu Mult Iertător, gata să vă dau eliberare din păcatele care vă țin ca într-o cursă. Aceste păcate pot fi șterse din viața voastră. Tot ceea ce vă trebuie este curajul. Amintiți-vă că nu există nici un păcat, cu excepția păcatului blasfemiei împotriva Duhului Sfânt, de care să nu vă absolv.

Nu faptul că păcătoșii nu pot rămâne în starea de har pentru prea mult timp, vă oprește să căutați Iertarea Mea, ci gândul că Eu nu aș putea niciodată să vă iert – acesta vă ține departe de Mine.

Mila Mea este atât de mare încât va fi dată tuturor celor care o cer.

Vă chem pe toți cei care nu sunteți siguri de Existența Mea. Vă cer să vă încredeți în Mine. Punându-vă încrederea în Mine, comunicând cu Mine și cerându-Mi să vă iert, veți primi răspunsul după care râvniți.

Eu voi răspunde și voi veți simți aceasta în inimile voastre, când veți recita Cruciada de Rugăciune pentru Harul Milei Mele pentru păcătoșii nefericiți.

Rugăciunea (89) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru nenorociții păcătoși

"Isuse drag, ajută-mă pe mine, sărmanul păcătos vrednic de milă, ca să vin la Tine cu remușcare în suflet. Curăță-mă de păcatele care mi-au distrus viața. Dă-mi darul unei noi vieți eliberate de lanțurile păcatului, și libertatea pe care păcatele mele mă împiedică să o am. Înnoiește-mă în Lumina Milostivirii Tale. Îmbrățișează-mă în Inima Ta. Permite-mi să simt dragostea Ta, astfel încât să pot veni aproape de Tine și să se aprindă iubirea mea pentru Tine. Ai milă de mine, Isuse, și păstrează-mă fără de păcat. Fă-mă vrednic să intru în Noul Tău Paradis. Amin."

Amintiți-vă că sufletele primesc iertarea nu pentru că ar fi vrednice să intre în Împărăția Mea, ci datorită faptului că Mila Mea este atât de mare încât Eu pot salva fiecare păcătos dacă el va căuta măcar curajul de care are nevoie ca să-Mi ceară ajutorul.

Eu vă iubesc pe toți cu o pasiune statornică. Să nu respingeți niciodată Iubirea și Mila Mea pentru că fără ele vă veți cufunda mai adânc în păcat și veți rămâne pierduți pentru Mine.

Când veți recita această rugăciune, Eu vă voi răspunde în așa fel încât după aceea vă va fi foarte greu să-Mi întoarceți din nou spatele.

Isus al vostru

Mesajul contine

Pentru nenorociții păcătoși
Rugăciunea (89) a Cruciadei de Rugăciune

Isuse drag, ajută-mă pe mine, sărmanul păcătos vrednic de milă, ca să vin la Tine cu remușcare în suflet.

Curăță-mă de păcatele care mi-au distrus viața.

Dă-mi darul unei noi vieți eliberate de lanțurile... citește tot