Luni, 17 decembrie 2012 la ora 12:15

Prea iubita Mea fiică, ziua în care voi veni să-Mi revendic moștenirea ce Mi-a fost promisă de către Tatăl Meu, va sosi brusc.

În timp ce Eu pregătesc umanitatea pentru acest mare eveniment, această zi va sosi pe neașteptate. Vremea când fiara va fi azvârlită în abis este aproape și apoi cele douăsprezece națiuni se vor bucura împreună de pace și unitate.

Atunci, sfinții din Ceruri și toți cei care au murit pentru Mine vor fi înălțați împreună cu drepții care vor supraviețui după Strâmtorare. Toți vor fi înviați și li se va da în dar un trup perfect, ce va birui moartea cunoscută de oameni de la păcatul lui Adam încoace. Toți se vor bucura în pace și prosperitate sub Domnia Mea Spirituală până când împărăția Mea va fi oferită Tatălui Meu.

Aceasta va fi prima înviere și va fi urmată de o mie de ani de armonie perfectă în concordanță cu Voia divină a Tatălui Meu.

Atunci, cei păcătoși care s-au lepădat de Mine vor suferi. A doua înviere nu este cunoscută de omenire iar detaliile acesteia nu au fost revelate nimănui cu excepția profeților Daniel și Ioan Evanghelistul.

Aceste secrete vor fi revelate în timp, pentru că acum nu este încă nevoie să le cunoașteți.

Puterea lui Dumnezeu se va manifesta când bătălia pentru salvarea sufletelor se va încheia în biruință. Puterea morții asupra umanității va fi învinsă în cele din urmă. Aceasta este promisiunea Mea. Eu voi împlini profețiile stabilite de Tatăl Meu.

Acelora dintre voi care sunt confuzi, vă spun: nu vă fie frică. Totul se află acum în mâinile Mele Sfinte, însă să fiți convinși că tot ce contează este iertarea păcatelor. Aceasta se va întâmpla când voi Îmi veți cere darul Mântuirii. Este atât de simplu.

Dragostea voastră pentru Mine vă va aduce Darul Vieții. Moartea, așa cum o știți, nu va mai avea nici un control sau stăpânire asupra voastră. Viitorul ce vă așteaptă trebuie întâmpinat cu bucurie în inimi, pentru că este cel mai de preț Dar al lui Dumnezeu, și numai sufletele merituoase vor moșteni o asemenea bogăție. Fiți în pace. Încredeți-vă în Mine. Iubiți-Mă. Aceasta este tot ce contează.

Al vostru Isus