Miercuri, 19 decembrie 2012 la ora 12:30

Prea iubita Mea fiică, lumea trebuie să știe că Era de Pace, în care voi domni peste Noul Cer și Noul Pământ, va fi încununarea Promisiunii Mele. Va fi o Domnie Spirituală și Biserica Mea, Noul Ierusalim, va avea pace, iar Cuvântul Meu va fi auzit printre toate națiunile.

Satana va fi legat în timpul Domniei Mele și nu-i va mai înșela pe copiii lui Dumnezeu. Acest Regat nu va fi unul simbolic, ci unul adevărat, în care Copacul Vieții va răspândi Pace și Iubire, astfel încât toți cei care vor fi binecuvântați să se bucure de Noul Meu Paradis, să nu sufere moartea, nici chiar atunci când satana va fi eliberat, pentru scurt timp, la sfârșitul acestei perioade.

Planul Meu este în concordanță cu Voia Tatălui Meu și nici un om nu are dreptul să nege Voia lui Dumnezeu.

Fiți atenți și acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, conținut de Cartea Tatălui Meu, pentru că altfel veți fi înșelați, după cum spun profețiile date omului încă de la începutul veacurilor.

Urmați doar Calea Mea. Acceptați Promisiunile Mele. Nu fiți neîncrezători față de Mine, pentru că Mă insultați. Ori Mă acceptați ca Salvatorul vostru și vă încredeți în Mine în totalitate, ori deloc.

Cuvântul Meu este Adevărul. Adevărul, când este acceptat de către fiecare suflet viu, este cheia către libertate și către Porțile Noului Meu Paradis.

Isus al vostru