Joi, 20 decembrie 2012 la ora 17:15

Scumpa Mea fiică, cer tuturor copiilor Mei să respecte Numele singurului Meu Fiu, Isus Cristos, și să-I arate cinstirea care I-a fost acordată printre oameni.

Îngerii Mei din Sfânta Mea Împărăție cântă și se bucură datorită Milostivirii care este acordată tuturor, prin Fiul Meu.

Acest mare Dar Divin va fi folosit pentru a învinge întunericul care acoperă lumea. Asta se va întâmpla prin Divina Mea Intervenție și voi putea astfel să salvez pe cei mai mulți dintre copiii Mei.

Crăciunul acesta, un moment de mare bucurie în care celebrați Nașterea Mântuitorului pe care L-am dat lumii, este un punct de cotitură în istoria rasei umane.

Ca Tată al vostru, vă binecuvântez pe voi toți și vă dăruiesc, cu o compasiune profundă, acest mare Dar al Milostivirii. V-am adunat laolaltă, toată Creația Mea, pentru a vă putea curăța de orice îndoială, de orice păcat și orice blasfemie împotriva Legilor Împărăției Mele.

Această mare purificare a pământului va dura ceva timp, dar voi grăbi aceste vremuri de persecuție.

Suferința voastră, cauzată de mâna guvernelor corupte ce nu acceptă Legile Mele, va fi dificilă, dar nu va dura mult timp.

Le voi da tuturor dușmanilor Mei timp pentru a-și deschide ochii spre Adevărul mărețului Paradis pe care aștept să-l dezvălui lumii.

Bucurați-vă. Lăudați-L pe Fiul Meu, pentru că datorită Lui vă prezint Noul Paradis, unde se va desfășura Domnia promisă Lui de către Mine.

Timpul marii schimbări, spre binele tuturor, este aproape.

Lumea va fi martoră la manifestarea Puterii Mele în toată forța și slava sa.

Eu sunt Începutul. Eu sunt Sfârșitul. Noua Mea Împărăție, Noul Paradis, îl va înlocui în sfârșit pe cel vechi. Pământul a fost pătat de păcatul lui Adam și Eva.

Perfecțiunea creației omului a fost distrusă când păcatul a pus capăt Darului nemuririi. În curând voi întoarce tot ceea ce a fost pătat de contaminarea cauzată de Satana și demonii lui. Ei nu vor mai fi mult timp stăpâni ai ispitei.

Acum îl voi trimite pe Fiul Meu pentru a-și revendica Tronul care a fost creat pentru El.

Bătălia pentru acest Tron este acerbă, dar Puterea Mea predomină și va fi folosit orice miracol pentru a aduce înapoi în siguranță Familia Mea în Preasfânta Inimă Dumnezeiască a Fiului Meu.

Voi, copiii Mei, sunteți rătăciți și îndurerați. Acum îl trimit pe Fiul Meu pentru a începe procesul care vă va conduce în casa voastră de drept.

Vă iubesc, dragii Mei copii. Niciodată nu v-am părăsit, și dacă ați crezut acest lucru, puteți fi iertați.

Acum sunteți chemați. Nici un om nu va fi exclus de la această chemare a Raiului.

Rugați-vă copii, ca toți să răspundă la Milostivirea Fiului Meu.

Tatăl vostru preaiubit
Dumnezeu cel Preaînalt