Vineri, 21 decembrie 2012 la ora 22:50

Prea iubita Mea fiică, acum este timpul ca Învățăturile Mele și Mesajele Mele Sfinte să fie răspândite în fiecare colț al lumii.

Mă voi asigura că va fi accesibilă, în fiecare națiune și în fiecare limbă, Cartea Adevărului, promisă lumii.

Discipolii și Slujitorii Mei Sfințiți vor predica din cele patru colțuri ale lumii.

Miliarde vor urma Cuvântul Meu și în sfârșit mulți vor citi Sfânta Evanghelie.

Cartea Tatălui Meu, Sfânta Biblie, va fi iar studiată și Cuvântul Meu va fi citit din nou.

Mesajele Mele de astăzi, cuprinse acum în Cartea Adevărului, vor fi alimentele care îi vor hrăni pe copiii lui Dumnezeu atunci când, în viitor, va fi considerată ilegală citirea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu.

Voi, discipolii Mei, trebuie să îi convertiți pe cei care nu Mă cunosc. Dacă ei nu știu cine sunt Eu, nu se pot pregăti cum se cuvine pentru Noua Mea Împărăție.

Cuvântul Meu va fi asemenea unei săbii care va despica minciuna și confuzia. El va atinge mințile, inimile și sufletele tuturor.

Unii vor avea nevoie de timp pentru a înțelege Cuvântul Meu, însă majoritatea populației lumii va accepta Adevărul, odată ce acesta le-a fost dat.

Vă rog rugați-vă pentru curajul, puterea și voința de a face ceea ce Eu cer de la voi. Amintiți-le că Eu am murit pentru ei. Spuneți-le că timpul revenirii Mele este aproape. Consolați-i, revelându-le marele Dar al Noului Paradis pe care sunt pe cale să-l dezvălui.

Spuneți-le că Eu vin să îi salvez și să pun capăt suferinței lor.

Al vostru Isus