Marți, 01 ianuarie 2013 la ora 19:20

Preaiubita Mea fiică, zori noi se ivesc, iar schimbările au început în ceea ce privește A Doua Mea Venire.

Războaiele din Orientul Mijlociu vor escalada acum noi culmi și mulți vor muri de mâna grupărilor răului. Acestea, grupările răului, vor fi oprite, însă, de Mâna Tatălui Meu. Fiecare va fi doborâtă, deoarece ele amenință cu primejdie mare pe copiii lui Dumnezeu.

Planurile Mele se manifestă, iar aceia dintre voi, aleși de Mine să conducă rămășița Bisericii, vor ridica grabnic temelii pe cuprinsul lumii. Aceste locuri vor fi cele în care veți merge pentru a Mă preacinsti, în pace, atunci când bisericile voastre nu vă vor mai întâmpina în felul în care se cuvine.

Bisericile voastre vor ajunge nimic mai mult decât locuri de distracție, unde ritualuri și muzică păgâne vor fi etalate în ceremonii bine ticluite. Chipurile aceste evenimente vor fi întru cinstirea lui Dumnezeu. În schimb însă, ele vor idolatriza fapte păcătoase și le vor declara ca fiind conforme cu Învățăturile Mele.

Mulți se vor prezenta, în curând, ca fiind noii servitori ai lui Dumnezeu. Mulți nu vor fi fost pregătiți în Biserica Creștină și, ca atare, nu vor fi potriviți să prezinte Sfintele Sacramente (Taine) copiilor lui Dumnezeu. Ei vor fi doar impostori. Ei vor dicta tuturor adevărul care, vor spune ei, înseamnă învățăturile lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Minciunile lor vor ajunge la urechile omenirii de pe tot cuprinsul lumii.

Mulți vor fi ademeniți spre ceea ce ei vor percepe a fi o proaspătă și nouă apropiere de Învățăturile Mele și de Iubirea de Dumnezeu. Totul va fi o minciună îngrozitoare. Mulți oameni vor fi amăgiți să accepte noua Religie Unică a Lumii.

Pe măsură ce falsa biserică crește și atrage multe celebrități, mass media și conducători politici, Rămășița Bisericii Mele va crește și ea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți Îmi vor fi neloiali și se vor alătura noii Religii Mondiale Unice, unde vor fi primiți cu brațele deschise.

Acești impostori vor pricinui necazuri teribile Creștinilor, pretutindeni, dacă aceștia nu vor accepta această nouă organizație culturală, cu susținere politică, ce se va autointitula biserică a lui Dumnezeu.

În vreme ce Creștinii vor fi principala țintă a urii, Casa lui Israel va fi și ea urmărită, iar evreii vor fi făcuți țapi ispășitori în acest război pentru suflete.

Nimic din ce vedeți nu va părea diferit pe dinafară, în primele zile. Curând, se va putea vedea o clădire bogată și puternică în Roma, care va deveni loc de întrunire. Toate religiile vor fi întâmpinate bine aici, până ce vor fi obligate să înghită minciunile prezentate lor de Noua Ordine Mondială.

Cu timpul, anumite practici Creștine vor deveni inacceptabile pentru a fi ținute în public.

Aici se includ Sfintele Sacramente (Taine) ale Botezului și Sfânta Împărtășanie. Ele vor fi arătate ca inacceptabile într-o lume modernă și seculară, iar voi veți găsi că este cu neputință să le mai primiți undeva. Sfânta Taină a Căsătoriei va fi schimbată, iar căsătoria va fi disponibilă într-o formă diferită. Singura cale de a primi Sfintele Sacramente (Taine), cele adevărate, în această etapă, va fi prin Rămășița Bisericii.

Slujitorii Mei Sfințiți, care vor suferi în Numele Meu pe măsură ce vor lupta să țină Sfintele Sacramente (Taine) și Sfânta Liturghie, să știe asta: datoria voastră este către Mine, prin Sfintele voastre Legăminte, iar voi nu trebuie să fiți vreodată ispitiți să vă abateți de la Adevăr. Se va pune presiune asupra voastră pentru a părăsi căile Domnului. Glasul vostru va deveni aidoma unei șoapte, pe măsură ce potrivnicii încearcă să suprime Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Strângeți-vă laolaltă. Pentru că foarte curând, Templul lui Dumnezeu va fi pângărit până la a fi de nerecunoscut. Tot ce trebuie să faceți este să Mă urmați, să vă ascultați inima și conștiința. Fiți pregătiți tot timpul pentru această călătorie dificilă ce va să vină. Veți avea nevoie de tot curajul, toată tăria și toată stăruința.

Să știți aceasta: la capătul călătoriei, Eu voi aștepta să vă cuprind în Brațele Mele Sfinte și în tărâmul lipsit de primejdii al Noului Meu Paradis.

Isus al vostru