Sâmbătă, 26 ianuarie 2013 la ora 19:22

Preaiubita Mea fiică, Prețiosul Meu Fiu, care a suferit o moarte atât de crudă pentru copiii Mei, se pregătește pentru Marea Sa Milostivire.

I-am acordat până acum timpul necesar pentru a aduce cât mai multe suflete cu putință sub ocrotirea Milostivirii Sale Divine, fără a fi nevoie să renunțe la vreun suflet rătăcit. Timpul este foarte aproape pentru Darul Meu către umanitate.

Umanitatea a risipit timpul în care Fiul Meu a venit să locuiască pe pământ. Ea L-a respins. Nici această a doua oară, când Eu ii dau permisiunea de a veni din nou, nu va fi diferit. El va fi respins.

De aceea doar un miracol poate salva rasa umană. Dar acest miracol va putea avea loc doar atunci când Eu, Dumnezeu Creatorul a toate acestea, voi fi sigur că voința liberă a omului rămâne neatinsă. Asupra acestui Dar al voinței libere nu se poate niciodată interveni. Când o persoană își oferă acest dar Mie, acesta este darul perfect și cel mai prețios dintre toate.

Prezentându-le dovada păcatelor lor, Fiul Meu poate încuraja sufletele să răspundă chemării Sale. Atunci când remușcarea este arătată, Milostivirea Sa va cuprinde miliarde de suflete, care altfel nu ar fi putut fi salvate.

Vă implor, dragi copii, pregătiți-vă bine.

Preaiubitul Vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt