Duminică, 27 ianuarie 2013 la ora 20:30

Multiubita Mea fiică, Eu trebuie să vă informez pe cei care Mă urmați că veți fi pedepsiți de către unii slujitori sfințiți ai Mei. În curând unii dintre ei vă vor spune să vă îndepărtați de această Lucrare.

Veți fi tratați exact așa cum au fost tratați discipolii Mei de către preoții acelor vremuri. Și lor li s-a spus să se îndepărteze de Mine și mulți nu au primit permisiunea de a mai intra în temple pentru a-l slăvi pe Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic.

Multele neînțelegeri ale Promisiunilor Mele către omenire vor fi folosite ca un instrument pentru a-i încuraja pe alții să Mă respingă, atunci când comunic Cuvântul Meu Sfânt către întreaga lume în acest moment.

Voi, discipolii Mei, veți fi acuzați de erezie și vi se va spune că nu urmați Doctrina Sfântă.

Slujitorii Mei sfințiți vor face greșeli îngrozitoare, alegând drumul greșit la răscrucea căii care duce către Împărăția Mea. Ei vor face aceasta din ignoranță, pentru că mulți dintre ei vor presupune că deja cunosc profețiile pe care urmează încă să le dezvălui omenirii, înainte de A Doua Mea Venire.

O, cât vor fi de nedumeriți atunci când li se va spune să aleagă calea greșită și să respingă avertismentele Mele dăruite tuturor, pentru salvarea sufletelor. Profețiile conținute în Cartea Revelației sunt doar parțial cunoscute.

Niciun slujitor sfințit din Biserica Mea nu înțelege Cartea Revelației încă. Ei vor fi informați căci Eu voi face aceasta, în mai multe părți. Doar voi veți ști când voi decide Eu că este momentul potrivit.

Vă rog să vă deschideți inimile către Adevăr. Fiți atenți când judecați Cuvântul Lui Dumnezeu dat profeților Lui aleși. Judecați-i aspru și veți fi judecați la fel. Respingeți-i cu cruzime și voi veți fi respinși de Mâna Dreptății Mele. Acceptați-i cu dragoste și eu vă voi lua în Brațele Mele Sfinte.

Nimic din ce vă spun acum nu contrazice Cartea Tatălui Meu, pentru că nu este posibil. Vin acum pentru a încununa Învățăturile dăruite de Mine în timpul șederii Mele pe pământ. Când Lucrarea Mea va fi încheiată, Legământul Meu va fi în cele din urmă împlinit. Atunci vă voi aduce Cel Mai Glorios Dar al Vieții Veșnice.

Al vostru Isus