Vineri, 08 martie 2013 la ora 14:05

Fiica Mea preaiubită, satana e cuprins de furie împotriva Bisericii Mele de pe pământ iar infestarea sa continuă să se răspândească în interiorul zidurilor sale.

Vicleanul impostor care și-a așteptat, cu răbdare, momentul favorabil în ascuns, își va declara, în curând, domnia sa asupra slujitorilor Mei sfințiți care, sărmanii de ei, nu bănuiesc absolut nimic. Durerea pe care le-o va provoca e greu de suportat pentru Mine și totuși domnia lui va lua sfârșit prin extirparea finală a răului din inima Bisericii Mele.

El a manipulat atent pentru a-și asigura poziția iar, în curând, comportamentul său ostentativ se va vedea în mijlocul curții sale splendide. La început, mândria, aroganța și preocuparea sa exagerată față de sine vor fi atent ascunse de văzul lumii. Lumea exterioară va auzi doar un suspin de ușurare atunci când trâmbițele vor răsuna, anunțând mandatul său în calitate de cap al Bisericii Mele.

Biserica Mea este Trupul Meu, însă el nu Îmi va făgădui loialitate Mie, Isus Cristos, căci nu are nicio dragoste pentru Mine. El îi este fidel bestiei și cât va mai râde și îi va disprețui pe slujitorii Mei sfințiți care îl vor sprijini!

El, care îndrăznește să ocupe scaunul în Templul Meu și care a fost trimis de cel rău, nu poate grăi adevărul, căci el nu vine de la Mine. El a fost trimis să demonteze Biserica Mea și s-o sfâșie în bucăți mici, înainte de a o scuipa din gura sa infamă.

Trupul Meu este Biserica Mea. Biserica Mea este încă în viață dar numai cei care grăiesc Adevărul și aderă la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu pot face parte din Biserica Mea de pe pământ. Acum când prin Scaunul lui Petru se va manifesta ultima insultă împotriva Mea, Isus Cristos, veți înțelege, în sfârșit, Adevărul.

Cartea Adevărului, profețită lui Daniel pentru sfârșitul timpurilor, nu îi va lăsa indiferenți pe membrii Bisericii Mele, căci conținutul acesteia îi va revolta pe iubiții Mei slujitori sfințiți atunci când își vor da seama că Eu spun Adevărul.

Falsul profet – el care pozează ca lider al Bisericii Mele – este gata să îmbrace hainele care nu au fost croite pentru el.

El va pângări Sfânta Mea Euharistie și va diviza Biserica Mea în două jumătăți iar apoi, din nou, în alte două jumătăți.

Va face eforturi să-i elibereze din funcție pe acei urmași loiali ai Sfântului Meu Vicar îndrăgit, Papa Benedict al XVI-lea, numit de Mine.

Îi va înlătura pe toți aceia care sunt loiali Învățăturilor Mele și îi va arunca la lupi.

Acțiunile sale nu se vor vedea imediat dar, în curând, semnele vor fi vizibile, pe măsură ce va face demersuri să obțină sprijin din partea liderilor globali influenți și a celor din poziții înalte.

Când urâciunea va prinde rădăcini, schimbările vor fi bruște. La scurtă vreme după aceea, va anunța crearea unei Biserici Catolice unite, unificând-o cu toate credințele și cu celelalte religii.

El va conduce noua religie universală, domnind peste religiile păgâne. Sub justificarea că urmărește drepturile omului el va îmbrățișa ateismul, punând sub semnul îndoielii această etichetare. Toate păcatele, în Ochii lui Dumnezeu, vor fi considerate acceptabile de către această nouă Biserică atotcuprinzătoare.

Oricine va încerca să-l conteste va fi căutat și pedepsit. Acei preoți, episcopi și cardinali care i se vor opune vor fi excomunicați și deposedați de titlurile lor. Alții vor fi hărțuiți și persecutați iar mulți preoți vor trebui să se ascundă.

Mă adresez acelor sărmani slujitori sfințiți ai Mei care Îmi recunosc acum Vocea, vă rog auziți-Mă cum încerc să ajung la voi și să vă aduc consolare. Eu nu v-aș cere niciodată să respingeți Biserica Mea de pe pământ, căci Eu, iubitul vostru Mântuitor, am fost Cel care a creat-o. Mi-am dat Trupul ca Jertfă Vie pentru a vă salva. Vi s-a dat responsabilitatea să mărturisiți în Numele Meu, pentru a salva sufletele celor pe care îi învățați și îi îndrumați.

Tot ce puteți face este să vă încredeți în Mine, slujindu-Mi în continuare. Ceea ce nu trebuie să faceți este să acceptați oricare dintre doctrinele care vi se prezintă și pe care le veți recunoaște imediat ca nefiind conforme cu Învățăturile Mele. Să faceți ce vă dictează inima, dar să știți următoarele.

Această perioadă vă va îndurera profund iar mâhnirea pe care o veți simți la vederea profanării Bisericii Mele vă va face să plângeți. Dar trebuie să recunoașteți minciunile care vi se vor prezenta, drept ceea ce sunt ele cu adevărat – un afront- adus morții Mele pe Cruce.

Această distrugere poate avea ca rezultat colapsul structurii Bisericii Mele. Schimbările și adaptările clădirilor, împreună cu noul templu creat pentru biserica universală, vor fi realizate și amplasate la Roma.

Fiți siguri că așa cum Templul Meu va fi pângărit, și Eu, Isus Cristos, Mântuitorul întregii umanității, voi fi înlăturat și aruncat la gunoi.

Al vostru Isus