Duminică, 10 martie 2013 la ora 18:00

Copila mea dragă, în această perioadă te vei simți și mai singură și izolată în timp ce Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu va răsuna cu putere, ca să avertizeze omenirea despre nevoia de a-și pregăti sufletele.

Copii, acum este momentul în care aveți nevoie să-I cereți Fiului Meu iubit, să vă susțină curajul în timpul zilelor întunecate, a lunilor și anilor care vă așteaptă. Trebuie să vă bucurați deoarece atât de multe suflete, inspirate de Duhul Sfânt, au răspuns chemării Fiului Meu, Isus Cristos. El vă iubește pe voi toți atât de mult, încât îmi provoacă lacrimi de bucurie Mie, iubitei Sale Mame. Cum va răspândi Milostivirea Sa, este dincolo de puterea voastră de înțelegere și îi va atrage aproape de Inima Sa chiar și pe aceia care Îl disprețuiesc.

Nu mai este mult până la Măreața a Doua Sa Venire, deci trebuie să-i aduceți Slavă lui Dumnezeu. Pentru a vă pregăti, trebuie să vă primiți iertarea cât mai des posibil și să continuați să vă rugați pentru suflete.

Deoarece Dumnezeu este Atotputernic și Slava Lui va fi acum pe deplin înțeleasă, când mărturisiți a Doua Sa Venire, voi, Rămășița Armatei Sale, trebuie să-L ajutați în planul Său de salvare a omenirii.

Grupurile Cruciadei de Rugăciune vor salva miliarde de suflete și de aceea trebuie să vă răspândiți și să vă multiplicați. Harurile lui Dumnezeu se revarsă peste toți Copiii Săi care participă la aceste grupuri de rugăciune. Ei vor fi armura care va apăra omenirea de persecuțiile plănuite de anticrist.

Niciodată să nu vă dați bătuți, copii. Rămâneți mereu în stare de har și continuați să urmați învățăturile Fiului meu. El nu vă va părăsi niciodată, atât de mare este Iubirea Lui pentru voi.

Mama voastră iubită
Maica Salvării