Joi, 14 martie 2013 la ora 18:00

Fiica Mea multiubită, de câtă suferință au parte slujitorii Mei sfințiți, apropiați Inimii Mele, care cunosc Adevărul și care trebuie să fie martori la acest scandal din Biserica Mea de pe pământ!

O insultă aparte va fi adusă Numelui Meu Sfânt, în încercarea de a Mă profana, în timpul Săptămânii Sfinte. Acest gest hain din timpul Săptămânii Sfinte va fi văzut de cei care își țin ochii deschiși, iar acesta va fi unul dintre semnele prin care veți ști că impostorul care stă pe tronul Bisericii Mele de pe pământ nu vine de la Mine.

Discipolii Mei, trebuie să știți că profețiile date lumii – avertizarea cu privire la momentul când puterea din cadrul Bisericii Mele va fi preluată de cei care sunt loiali fiarei – sunt asupra voastră. Momentul e acum.

Amintiți-vă că cei care își etalează cu mândrie emblema smereniei se fac vinovați de mândrie. Mândria este un păcat.

Cei care spun că Biserica Mea trebuie să-și înnoiască imaginea, să actualizeze doctrinele Bisericii Mele și care spun că, modernizând-o, va fi acceptată de și mai mulți oameni, să știe următorul lucru.

Toți aceia dintre voi care spuneți că urmați Învățăturile Mele, dar care vreți să schimbați legi care să aprobe fapte ce sunt păcătoase în Ochii Mei, ieșiți din Biserica Mea, acum! Voi nu sunteți ai Mei. Voi Mi-ați întors spatele și nu sunteți vrednici să intrați în Casa Mea. Și totuși aceasta se va întâmpla. Voi și toți aceia care cer schimbări, pe care le îmbrățișează lumea seculară, vor fi satisfăcuți, căci falsul profet vă va atrage în favoarea sa, iar voi veți aplauda fiecare moment al domniei sale de scurtă durată. Dar voi nu Mă veți urma pe Mine, Isus Cristos. Veți urma o doctrină falsă, care nu vine de la Dumnezeu.

Atât de mulți vor îmbrățișa domnia falsului profet și Mă vor da la o parte, cu bucurie în inimile lor. Apoi, după ce erorile căilor sale vor fi clare, sărmanii Mei slujitori sfințiți nu vor avea la cine să apeleze. Tristețea lor se va transforma în frică iar frica lor în disperare. Nu vor ști în cine să creadă dar trebuie să înțeleagă următorul lucru. Trupul Meu, Biserica Mea, poate fi flagelat și pângărit, dar Duhul Meu nu va putea fi atins niciodată, căci El nu poate muri.

Pe toți aceia dintre voi care Îmi resping acum Cuvântul și Adevărul, care vi s-a dat ca un Dar special din Ceruri, vă binecuvântez. Voi continua să revărs harurile Mele peste voi, până când vă veți întoarce la Mine. Nu voi renunța niciodată până ce voi salva sufletele voastre amărâte.

Biserica Mea, în care Învățăturile și Sacramentele Mele rămân intacte, va trăi și nu va muri niciodată. Nu are nevoie de cărămizi și mortar ca să poată supraviețui, căci Eu, Isus Cristos, sunt Cel al Cărui Trup este Biserica. Voi, iubiții mei preoți credincioși, slujitori sfințiți și discipoli, sunteți o parte din Mine. Voi sunteți uniți cu Trupul Meu pentru a forma Biserica Mea de pe pământ. Așa că trebuie să învățați să rămâneți tari, curajoși și credincioși Cuvântului Meu Sfânt, indiferent ce argumente vi se aduc și care spun contrariul.

Timpul în care schisma va fi evidentă este aproape și deja la Roma se resimte o neliniște teribilă. Când Duhul Sfânt se va ciocni cu spiritul răului, o linie va tăia prin mijloc, formând două tabere. Marea diviziune va coborî foarte repede. Apoi mulți dintre aceia care au fost înșelați de cel mincinos, se vor arunca înapoi în Brațele Mele Sfinte pentru ocrotire.

Eu vă conduc în timpul acestor vremuri triste și vă cer tuturor să-Mi oferiți lacrimile voastre iar Eu vă voi consola în spirit.

Vă binecuvântez. Vă aduc pacea inimii. Vă ocrotesc.

Al vostru Isus iubit