Sâmbătă, 16 martie 2013 la ora 15:25

Preaiubita Mea fiică, valurile se vor dezlănțui și distrugerea, cauzată de multele războaie, va începe așa cum a fost prezis.

Apariția falsului profet va coincide cu declarații de război în întreaga lume. Aceste războaie vor fi declanșate instantaneu iar oamenii vor tremura de frică pe măsură ce implicațiile vor deveni clare (evidente). Războaiele vor prinde rădăcini și se vor lansa precum furtunile în deșert, unde vor primi avânt și îi vor surprinde, ca un fur în noapte, pe toți cei ce cred că pacea lor este garantată.

Atât de multe țări vor fi implicate încât îi va lua pe toți prin surprindere. Curând anticristul se va face cunoscut în mijlocul măcelului. Confuzia, frica și pierderea recoltelor vor fi parte a problemei. Nu mult după aceea, a Treia Pecete va fi deschisă atunci când oamenii se vor bate pentru mâncare pe măsură ce foametea va pune stăpânire pe omenire. Lihnită de foame, cu sufletul înfometat, lipsită de ajutor, omenirea va îmbrățișa orice și pe oricine oferă un pic de răgaz.

Scena va fi fost deja pregătită pentru ca anticrist să vină și singur să se anunțe lumii. Atunci, omenirea va fi atât de ușurată datorită omului păcii, care aduce atât de multă speranță, încât de bunăvoie vor deveni sclavii lui. Ei vor fi prinși în capcana planului său elaborat de restructurare a lumii și de unire a tuturor națiunilor. Lor li se va spune că planul este pentru binele tuturor și pentru a scăpa lumea de terorism. Dușmanii cu care el va spune că luptă, și asupra cărora își exercită controlul, sunt victime inocente pe care el le folosește pentru înșelăciunea pe care o prezintă lumii.

Când pacea, sau ceea ce pare a fi un armistițiu, este reinstaurată, va veni următoarea etapă: unirea tuturor națiunilor, a tuturor religiilor, a tuturor țărilor, într-una. Abia atunci uniunea dintre falsul profet și anticrist va deveni evidentă.

Aceia cărora li s-a dat Adevărul, și ale căror nume sunt în Cartea Vieții, vor ști ce se întâmplă. Ceilalți, orbi la Adevărul Învățăturilor Mele, nu vor fi la fel de norocoși. Apoi va fi o chestiune de timp. Prin Răbdarea Mea, Eu mă voi strădui să-i salvez și să-i protejez pe cei care nu sunt în stare să discearnă Adevărul.

Răbdarea Mea și Milostivirea Mea vor avea ca rezultat Intervenția Divină la scară mare pentru a-i salva pe toți copiii lui Dumnezeu de încleștarea bestiei al cărei unic scop este încurajarea păcatului. Este un lucru pe care trebuie să-l știți: în spatele alurii șarmante a anticristului va sta planul de a încuraja păcatul, pentru ca umanitatea, atunci când va face alegerea finală, – să stea de partea bestiei sfidându-L pe Dumnezeu. Când va veni acea vreme, și după ce Eu voi încerca totul pentru a salva sufletele, se va sfârși.

Doar cei aleși vor fi luați în Împărăția Mea.

Al vostru Isus