Vineri, 22 martie 2013 la ora 21:45

Multiubita Mea fiică, doresc ca toți cei care Mă urmează să postească începând de luni până la ora 15:30 în Vinerea Mare.

Chiar și această mică jertfă prin post vă va ajuta pe toți să înțelegeți Planul Meu de Salvare și felul în care Mă puteți ajuta pentru a salva sufletele tuturor păcătoșilor.

Prin post veți deveni din nou întregi. Curățindu-vă trupurile, spiritul vostru va fi reînnoit. De asemenea doresc să primiți Sacramentul Spovedaniei, sau orice formă de reconciliere pe care o puteți face. Vă rog, dacă nu puteți primi Sacramentul, atunci acceptați Darul pe care vi l-am oferit prin Indulgența Mea Plenară acum ceva timp.

(marți 31 ianuarie 2012, 21:30)

Trebuie să spuneți această rugăciune șapte zile consecutiv pentru a primi Darul Iertării Totale și Puterea Duhului Sfânt.

„O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare, care atinge fiecare suflet. Milostivirea și Iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa morții Tale pe Cruce. Totuși, știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.”

Apoi în spirit doresc ca voi să vă alăturați Mie, ca și cum ați fi prezenți cu apostolii Mei la Cina cea de Taină.

Veți împărți cu Mine pâinea nedospită și veți mânca cu Mine la masa Mea. Voi, discipolii Mei, puteți împărtăși cu Mine Potirul Suferinței Mele, prin voința voastră liberă, dacă acceptați darul Meu.

Dacă puteți accepta aceasta, ca ispășire pentru păcatele omului, veți salva milioane de suflete. Voi acorda Milostivire celor mai înrăiți păcătoși, ca răsplată pentru darul suferinței voastre.

Iată Rugăciunea Cruciadă pentru voi, dacă doriți să împărtășiți Potirul Suferinței Mele. Recitați aceasta de trei ori, când puteți, dar preferabil în timpul în care postiți.

Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a împărtăși Potirul Suferinței cu Cristos

"Mă prosternez la picioarele Tale, iubite Isuse, ca să faci cu mine ce dorești Tu, pentru binele tuturor. Lasă-mă să împărtășesc Potirul Suferinței Tale. Acceptă acest dar al meu, ca să poți salva acele sărmane suflete care sunt pierdute și fără speranță. Ia-mă în trup, ca să pot împărtăși Durerea Ta. Ține-mi inima în Mâinile Tale Sfinte și unește-mi sufletul cu Tine. Prin darul meu de suferință permit Prezenței Tale Dumnezeiești să îmi îmbrățișeze sufletul, ca să-i poți mântui pe toți păcătoșii și să-i unești pe toți copiii lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin."

Acest sacrificiu al vostru, oferit Mie, Isus Cristos, Mântuitorul întregii omeniri, Mă va ajuta să revărs Marea Mea Milostivire asupra întregii lumi.

Mai important, îi voi salva chiar și pe aceia care Mă urăsc. Rugăciunile și sacrificiul vostru sunt unica lor șansă de salvare, pentru că fără aceasta ei ar fi distruși de către cel rău.

Chiar dacă nu doriți să îndurați această suferință, Eu vă voi acorda mari binecuvântări și vă rog să mergeți în continuare alături de Mine pe drumul Meu pentru trezirea lumii din somnul său, ca să pot ridica vălul înșelăciunii care o acoperă.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Pentru a împărtăși Potirul Suferinței cu Cristos
Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune

Aceasta este rugăciunea pe care să o spuneți dacă vreți să fiți părtași la Potirul Suferinței Mele. Recitați-o de trei ori pe zi, oricând puteți, dar mai ales în timpul în care postiți.