Sâmbătă, 11 mai 2013 la ora 20:20

Fiica Mea multiubită, nu contează dacă trebuie să înduri durerea din pricina modului în care ești respinsă din cauza Mea, căci Cuvântul Meu nu va muri niciodată. Se va ridica și se va auzi mai tare până ce, ca un vânt puternic, va crește în intensitate iar vuietul Vocii Mele va răsuna ca un tunet deasupra pământului. Vor fi foarte puțini care nu vor auzi Vocea Mea și chiar și aceia care Mă resping vor continua să vorbească despre Mine. Le va fi imposibil să ignore acest lucru.

Ca orice copil născut din mama sa, copiii lui Dumnezeu – inclusiv aceia care refuză să-L recunoască – vor fi atrași către El, căci nu se pot împotrivi. Ca un prunc nou care este legat de mama sa, fiecare copil al lui Dumnezeu Îl va recunoaște prin atingere, sunet și miros. Copiii lui Dumnezeu vor percepe atunci când Prezența lui Dumnezeu le va atinge sufletele. Așa cum Eu îi cunosc pe ai Mei, tot așa cei care Mă iubesc vor răspunde chemării Mele.

Fiica Mea, Voința Sfântă a lui Dumnezeu este Puternică și îi va învinge pe toți aceia care se opun Cuvântului lui Dumnezeu. Când simțiți că este atâta opoziție și atâta ură îndreptată față de această Misiune, trebuie să vă lăsați consolați de Promisiunea Mea Solemnă. Aceea de salvare a tuturor sufletelor, pentru ca Noul Meu Paradis să fie prezentat omenirii curând și cu cât mai puțină suferință posibilă. Suferința poate fi redusă prin rugăciunile Rămășiței Armatei Mele, deoarece revărs asupra lor haruri speciale.

Miracolele promise lumii, prin Rugăciunile Cruciadei Mele, vor crește în număr și mulți vor fi martori ai vindecărilor și convertirilor. Prin aceste miracole Mă voi face cunoscut, chiar și celor mai îndârjiți dintre sceptici. Prin Rugăciunile Cruciadei, slujitorilor Bisericii Mele Creștine li se va arăta Îndurarea Mea și, în curând, multora dintre ei li se va da dovada autenticității acestor Mesaje.

Voia Mea se va face și nici un om nu o va opri. Mulți se vor opune Voinței Mele, vor striga abuzând Cuvântul Meu și te vor scuipa, fiica Mea, dar ura lor va fi ștearsă și, în curând, își vor deschide inimile, căci nu vor mai avea nicio îndoială că Eu sunt Învățătorul Care îi cheamă. Eu Sunt Vasul prin care vor fi purificați. Prin Mine li se va da singura protecție posibilă față de anticrist. Protecția Mea trebuie căutată iar Pecetea Dumnezeului Celui Viu trebuie oferită cât mai multor suflete posibile.

Ascultați-Mi instrucțiunile și totul va fi bine. Ignorați avertismentele Mele, încercând să vă luptați, pe cont propriu, împotriva celor nedrepți care vor fi răspândiți peste tot când lumea va fi condusă de mâna bestiei, și nu veți fi suficient de puternici. Acceptați Darurile Mele și veți rămâne în picioare, în siguranță, știind că Eu vă ocrotesc pe voi, familiile voastre, și pe prietenii voștri.

Al vostru Isus