Miercuri, 15 mai 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, Duhul lui Dumnezeu se revarsă acum peste Pământ cum nu s-a mai întâmplat înainte.

Pentru a-i pregăti pe copiii Mei dragi pentru Noul Paradis, care îi așteaptă, Eu îi învălui cu Duhul Adevărului. Unii îl vor accepta, cu brațele deschise și vor fi recunoscători pentru aceste binecuvântări. Alții îl vor refuza, deoarece nu vor să își deschidă inimile.

Mare Mea intervenție pentru a salva omenirea a început iar viteza acțiunilor Mele va fi evidentă pentru toți. Miracolele, permise de Mine, Tatăl vostru Cel Atotputernic, vor fi pe răspândite pe scară largă și se va vorbi despre ele. Acestea vor duce la multe convertiri. Atunci, pe măsură ce Duhul Iubirii Mele se va răspândi, acțiunile celui rău și ale cohortelor lui vor crește.

Mâna Mea va opri faptele rele ale celor care încearcă să provoace război, boli, crime și avorturi pentru a-i răni pe copiii Mei. Mâna Mea va cădea, de asemenea, și asupra acelora care îi chinuiesc pe credincioșii fideli Fiului Meu iubit și asupra celor care încearcă să elimine Prezența Lui în Sfânta Euharistie.

Ascultați acum chemarea Mea. Toți copiii Mei vor fi atrași către Milostivirea Mea. Cei care Îl resping pe Fiul Meu, Mă resping pe Mine. Cei care Îl insultă pe Fiul Meu nu pot veni la Mine. Cei care denunță Învățăturile Sale și răstălmăcesc Adevărul resping Existența Mea. Nu puteți crea propriile voastre legi și în același timp să Mă ascultați pe mine. Nici nu puteți trece cu vederea păcatul și să așteptați să vedeți Fața Mea.

Dacă păcatul nu va scădea, voi pedepsi acele națiuni care sunt responsabile pentru păcatele care Mă ofensează. Așa cum Duhul Meu Sfânt lucrează fără încetare, la fel va fi și intervenția Mea pentru a împiedica răspândirea păcatului.

Toate aceste schimbări se vor petrece în același timp. Curând după aceea, după ce Fiul Meu, prin Biserica Sa și credincioșii Săi, vor fi făcut toate încercările pentru a răspândi Adevărul, va veni ziua când Marea Milostivire a Fiul Meu va cădea asupra omenirii. Apoi, nu mult după aceea, va veni Ziua Judecății.

Pregătiți-vă acum, copiii Mei, pentru că acea zi poate veni în orice moment. Numai cei care păzesc Poruncile Mele și se căiesc pentru păcatele lor pot și vor fi salvați.

Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt