Sâmbătă, 18 mai 2013 la ora 13:16

Preaiubita Mea fiică, Darul Duhului Sfânt este adesea greșit înțeles. El este prețios și este revărsat asupra omenirii prin Generozitatea Lui Dumnezeu. Este dat cu multă dragoste tuturor, însă nu toți Îl acceptă. Nu toți sunt capabili să primească acest Dar. Cei care cred că merită acest Dar deoarece pretind că Mă cunosc, și care sunt educați în toate aspectele teologiei, nu sunt neapărat pregătiți să primească acest Dar Preasfânt.

În timpul celor 10 zile în Cenaclu, Mama Mea multiubită a trebuit să le explice cu răbdare apostolilor Mei importanța smereniei. Fără smerenie nu puteți fi umpluți cu acest Dar din Ceruri. Unii dintre apostolii Mei au crezut că, fiind discipoli aleși, ei sunt mai buni decât oamenii obișnuiți, deoarece erau mai aproape de Mine, și că ceilalți ar trebui să le cadă automat la picioare. Dar desigur, nu acest lucru i-am învățat Eu. Mama Mea a petrecut multe ore lungi explicându-le cum mândria poate bloca intrarea Duhului Sfânt în sufletele lor.

Când Duhul Sfânt intră într-un suflet, aduce cu Sine multe Daruri. Poate fi Darul Cunoașterii, Darul Limbilor, Darul Înțelepciunii, Darul Iubirii, Darul Vindecării și Darul Profeției. În cazul apostolilor Mei, ei și-au dat seama că odată ce au primit Darul, nu mai puteau permite, de atunci încolo, ca păcatul mândriei să le compromită Misiunea. Căci de îndată ce mândria apare într-o persoană care a primit Darul Duhului Sfânt, Spiritul Lui Dumnezeu dispare și locul Îi este luat de spiritul întunericului.

Un suflet întunecat nu poate revărsa Lumina Duhului Sfânt peste alții. Poate doar să răspândească întuneric. Întunecimea spiritului îi înșală pe alții. Este deosebit de înșelătoare când vine de la cineva care este văzut ca un discipol sfânt sau ca expert al Învățăturilor Mele. Toate acestea au ca rezultat ura, neliniștea, și un sentiment de deznădejde.

Pentru a primi Darul Duhului Sfânt, sufletele voastre trebuie curățite și eliberate de păcatul mândriei, căci altfel nu vă va fi dat niciodată. Atunci când Duhul Sfânt este prezent, se va răspândi ca focul și va reproduce Cuvântul Lui Dumnezeu în multe limbi. Va vindeca mintea, trupul și sufletul, și va aduce cu sine înțelepciunea care poate veni doar de la Dumnezeu. Va răspândi convertirea la nivel global.

Acestea vor fi roadele după care veți recunoaște unde este prezent Duhul Sfânt. Abundența tuturor Darurilor posibile, incluzând miracole din Ceruri, a fost demonstrată în Cartea Adevărului, pentru binele tuturor – Cartea promisă întregii omeniri pentru aceste vremuri. Acceptați-o cu inima evlavioasă și aduceți laude Lui Dumnezeu pentru unul din ultimele Daruri din Ceruri înainte de Ziua Cea Mare.

Al vostru Isus