Duminică, 19 mai 2013 la ora 20:08

Preaiubita Mea fiică, moartea nu va mai avea nici o putere asupra copiilor care-L iubesc pe Dumnezeu, în Noul Meu Paradis.

Din păcate, aceste Mesaje vor aduce teamă nejustificată celor care cred că vor muri atunci când acest Pământ va fi înlăturat pentru a face loc Noului Paradis și Noului Pământ. Nu este adevărat. Acelora care vor găsi bunăvoință în fața Mea și vor accepta Mâna Milostivirii Mele, li se va acorda Darul vieții. După ce va avea loc Avertismentul, se vor întoarce la Mine chiar și ateii, necredincioșii, persoanele necreștine și de toate credințele, și vor accepta Darul Meu. Atunci va fi momentul când Eu voi învinge fiara pentru că voi acorda Viața Veșnică miliardelor de suflete din întreaga lume, care vor fi în viață.

Păcatul, care a fost inoculat lui Adam și Eva de către fiară, va înceta să mai existe. Milostivirea Mea va învinge păcatul. Și așa cum păcatul a distrus trupul, Lumina Mea va aduce omenirii Viața Veșnică. În Noul Meu Paradis nu vor mai exista moarte, boală sau bătrânețe. Copiii mei aleși, și vor fi miliarde ca număr, vor avea un trup și un suflet perfecte, în uniune cu Voința Divină a Tatălui Meu.

El, Tatăl Meu, le-a dăruit lui Adam și Evei Viața Veșnică, iar ei au respins-o. Din această cauză, Darul Paradisului și al Vieții Veșnice nu le-a mai fost acordat, nici lor și nici urmașilor lor. Acum, în sfârșit, aceasta se va schimba. Viața, Moartea și Învierea Mea trebuie să fie repuse în scenă în această ultimă parte a Legământului Meu. Biserica Mea a fost persecutată ca și Mine, iar acum va suferi o lovitură cumplită și un atac fără precedent, ca într-un final să pară că a avut parte de o înfrângere zdrobitoare. Și după ce va fi fost crucificată și aruncată la o parte, va părea că a fost pârjolită și uitată.

Păgânismul va înflori. Dar din cauză că se va afla sub influența și conducerea celui rău, acest cult nu-și va arăta adevărata față. Va fi prezentat lumii ca o nouă formă de justiție socială, o nouă formă de umanism, prin care toate nevoile omului vor fi satisfăcute. Aceste nevoi vor include dreptul de a păcătui iar acele păcate vor fi considerate a fi drepturile morale ale omului, în sfidare totală a lui Dumnezeu.

Cât de dezgustătoare va fi pentru Mine, Isus Cristos, această religie globală imorală. Nu le va fi suficient că îmi vor întoarce spatele, dar vor include în ritualuri chiar și simboluri satanice, între care Crucea Mea va fi expusă în modul cel mai grotesc. Ostia Mea va fi înlăturată. Pe altarele bisericilor va fi făcut un alt fel de sacrificiu. Fiara va fi adorată fățiș iar ea, în schimb, le va acorda puteri mari. Acesta este motivul pentru care mulți vor crede că cei care vor guverna peste acest cult monstruos au puteri miraculoase. Și deși va părea că ei urmează o biserică bună și curată, aceasta nu va aduce decât întuneric.

Vor avea loc celebrări însoțite de comportamente obscene, și toate se vor întâmpla în bisericile ce au fost construite pentru a Mă onora pe Mine, Isus Cristos, dar în care Eu nu voi fi prezent. Și apoi, chiar când lumea va fi uitat de Mine, Biserica Mea va învia din morți, la fel ca Mine. Ea va deveni din nou activă în locuri publice. Apoi îi voi aduna pe toți copiii Mei care au rămas fideli Cuvântului Meu și care și-au deschis ochii în fața Adevărului. Atunci ne vom înălța în Noul Paradis, împreună cu cei care au așteptat Ziua cea Mare dar care sunt morți.

Cei care Mă vor refuza chiar și după ce voi fi făcut orice încercare de a le salva sufletele, vor fi aruncați deoparte. Apoi, va începe Domnia Mea și se va forma Împărăția ce Mi-a fost promisă de către Tatăl Meu.

Să nu vă temeți niciodată de viitor, căci doar Noua Mea Împărăție va satisface bietele voastre inimi îndurerate. Doar Noua Mea Împărăție vă va da Viața Veșnică.

Trebuie să vă rugați pentru toți și pentru fiecare dintre voi, ca să deveniți vrednici să primiți acest Mare Dar.

Al vostru Isus