Miercuri, 29 mai 2013 la ora 22:50

Iubita Mea fiică, Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Eu sunt Creatorul a toate câte sunt și câte vor fi. Sunt Stăpânul Vieții și al Morții. Nimeni nu are autoritatea de a interveni asupra vieții sau a morții, pentru că numai Eu, Tatăl vostru Atotputernic, pot interveni asupra lor.

Când omul începe să creadă că el este tot atât de bun ca și Mine, dacă nu chiar mai puternic, el va încerca atunci să mă copieze pe Mine. Când omul vrea să aibă control asupra Creației Mele, el va fi ispitit de către Satana să păcătuiască. Când păcatul mândriei îi infestează sufletul într-o foarte mare măsură, omul Mă va sfida încercând să distrugă viața pe pământ.

De ce ar vrea omul să facă astfel? Pentru că vrea să aibă putere asupra a ceea ce a fost dăruit de către Mine – când ia viața unui copil nenăscut. Pentru că vrea să controleze populația – și va distruge viața nenăscută, și îi va omorî pe cei despre care el crede că nu mai trebuie să susțină viața.

Fiica Mea, există un plan al unui anumit grup, prin care se dorește oprirea creșterii populației lumii. Și aceasta se va realiza prin monstruozitatea pe care o reprezintă avortul. Creșterea numărului de avorturi și introducerea rapidă a acestui act în toată lumea nu este întâmplătoare. S-a răspândit în fiecare națiune. Acele națiuni care obiectează la introducerea avortului, vor fi date deoparte de către bestia cu zece coarne, și obligate să introducă această abominație.

Cu Mâna Mea, voi pedepsi sever acele națiuni care au introdus avortul. Veți vedea că așa se va întâmpla, imediat ce aceste legi vor fi introduse, după pedeapsa pe care o voi abate. Veți ști atunci că este Mâna Mea cea care a coborât asupra acestei nelegiuiri. Aceia dintre voi care cred că au dreptul să ia o viață, să știe că nu au un asemenea drept. Luați viața, și nu veți avea viață. Nu veți avea viață veșnică, dacă veți ajuta în orice mod ca aceste legi nedrepte să intre în vigoare. Aceeași pedeapsă va coborî și asupra celor care îndrăznesc să justifice eutanasia.

Mila Mea este bogată, și Îi voi ierta pe cei care nu înțeleg diferența dintre bine și rău. Însă când luați parte în mod deliberat la planul global de distrugere a vieții, făcând parte dintr-un grup satanic, veți fi condamnați. Viitorul vostru a fost pecetluit prin promisiunea pe care ați făcut-o bestiei, și, în scurt timp, și prin alianța voastră cu anticrist.

Luând viața unui inocent și forțând intrarea în vigoare a acestor legi, voi sfidați în mod deschis una dintre cele mai importante Porunci – Să nu ucizi. Când plănuiți un asemenea genocid la scară globală, voi faceți lucrarea diavolului, și pentru aceasta vă voi distruge.

Întâi vă avertizez, însă apoi, dacă aceste legi nu sunt eliminate, nu Îmi lăsați altă alegere. Pământul se va cutremura cu asemenea putere încât vă va înghiți. Voi lovi fiecare națiune, după numărul de inocenți pe care i-a omorât. Căci dacă nu aș interveni Eu, națiunile voastre ar fi în scurt timp înghițite de către bestie și nu ar mai rămâne nimeni. Vreau să știți că păcatul a infestat pământul în așa mare măsură, încât Lumina nu a mai rămas decât ca o licărire. Acea Lumină este Lumina lui Dumnezeu și este prezentă în Fiul Meu și în Trupul Său Mistic. Păcatele voastre continuă să Îl biciuiască, și aceasta se va intensifica până în faza în care Biserica Sa va fi crucificată. Când se va întâmpla aceasta, întunericul se va coborî și apoi va veni sfârșitul.

Mânia Mea a ajuns la limită. Rugăciunile voastre vor ajuta la îmblânzirea acestor pedepse pe care le voi trimite asupra acestei lumi nerecunoscătoare și asupra acestor păcătoși nelegiuiți, însă nu le vor opri, pentru că pedeapsa trebuie să aibă loc, ca să pot opri ca aceste planuri să vă distrugă. Dacă Eu nu aș încerca să opresc extinderea acestei monstruozități, nu ar exista nici un fel de remușcare. Nici un fel de rușine. Nu ați fi conștienți de faptul ca Eu, Dumnezeu Cel Preaînalt, dau viața și o iau, conform Voinței Mele. Nimeni nu are puterea de a face acest lucru.

Mânia Mea s-a arătat copiilor Mei de-a lungul anilor, dar până acum ați rezistat pedepselor pe care acum le voi abate asupra celor care sunt vinovați de introducerea avorturilor.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt