Miercuri, 05 iunie 2013 la ora 17:45

Preaiubita Mea fiică, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți răspund, în cele din urmă, Chemării Mele, chiar dacă asta presupune o călătorie foarte singuratică pentru ei.

Datoria lor este față de superiorii lor, deoarece Eu am dat Bisericii Mele pe Pământ autoritatea de a se impune în fața tuturor copiilor lui Dumnezeu. Ei, slujitorii Mei sfințiți, trebuie să adere la toate instrucțiunile date lor de către Biserica Mea până în ziua în care Sacramentele Mele sunt schimbate. Apoi, datoria lor va fi față de Mine.

Acelor slujitori sfințiți ai Mei care nu cred în profețiile în care Biserica Mea pe Pământ va fi distrusă din interiorul ei, le spun: trebuie să vă rugați ca Eu să vă mențin puternici și loiali Învățăturilor Mele, până când ziua întunericului va șterge Prezența Mea din Sfintele Tabernacole din întreaga lume. Când aceasta se va întâmpla, datoria voastră va fi doar față de Mine, Isus Cristos.

Nu lăsați să se tulbure inimile voastre, fiindcă odată ce proclamați doar Adevărul Învățăturilor Mele și administrați Sacramentele în modul în care ați fost învățați, acesta va fi Harul vostru salvator. Când și dacă vi se va cere să respingeți Adevărul Bisericii Mele pe Pământ, atunci va fi timpul în care va trebui să discerneți.

Acea zi încă nu a sosit, însă când vi se va cere, de către aceia dintre voi cu rang înalt, să renunțați la Sfânta Euharistie, atunci veți ști că prin aceste mesaje v-a fost dat Adevărul.

Înainte de a veni acea zi, când vi se cere să acceptați anumite doctrine, despre care voi veți ști în inimile voastre că Eu nu le-aș tolera niciodată, vă veți da seama de realitatea groaznicei distrugeri cu care se confruntă Biserica.

Atunci când vor încerca să vă facă să acceptați minciunile păgâne, numai cei mai viteji și mai curajoși dintre voi vor apăra Adevărul și Îmi vor rămâne loiali Mie.

Voi veți continua să administrați Sacramentele: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăința, Căsătoria și Maslul.

Restul slujitorilor Mei sfințiți vor semna un jurământ de credință față de noua religie mondială unică. Atunci va fi timpul în care veți fi împărțiți în două – cei care urmează Adevărul, și cei care vor accepta legi care duc într-o singură direcție: idolatrizarea zeilor falși și aprobarea păcatului.

Mulți dintre voi nu Mă vor mai onora pe Mine. Dacă nu Îmi rămâneți loiali Mie și dacă veți hrăni turma Mea cu minciuni, mulți vor fi pierduți pentru Mine. Totuși, când aceste suflete vor înțelege că au fost înșelate, Eu le voi arăta marea Mea Milostivire. Dar tocmai voi, care ați fost pregătiți să înțelegeți Învățăturile Mele, să onorați Preasfântul Meu Cuvânt și să administrați Preasfintele Mele Sacramente, veți fi cei care Mă veți trăda.

Al vostru Isus