Luni, 24 iunie 2013 la ora 14:18

Eu sunt Mama voastră iubită, Regina tuturor îngerilor, Maica lui Dumnezeu. Eu sunt Imaculata Concepțiune.

Copiii mei, nu știți că Fiul meu, în acest moment, vă îndrumă pe voi toți cei care vin înaintea Lui cu o inimă deschisă?

Ca să dați mărturie pentru Domnul Dumnezeu, prin singurul Său Fiu, trebuie să rămâneți fideli Învățăturilor Sale. Acestea sunt sculptate în piatră și, ca atare, nu se pot schimba niciodată. Adevărul nu se poate schimba niciodată. Tuturor copiilor lui Dumnezeu li s-a dat Adevărul, dar nu toți acceptă Cine A fost El sau de unde A venit El. Cei care nu acceptă Adevărul dat omenirii prin Crucificarea Fiului Meu preaiubit, Isus Cristos, nu trebuie să uite niciodată ceea ce El v-a spus.

El v-a explicat totul. Nimic nu s-a schimbat. Trebuie să rămâneți atenți tot timpul, pentru că deja sunteți înșelați și în curând mulți dintre voi vor cădea în eroare.

Păcatul este păcat. Acesta este neplăcut lui Dumnezeu, dar este iertat atunci când arătați pocăință și atunci când cereți iertare. Harurile Vieții Veșnice sunt pentru toți copiii lui Dumnezeu care le cer. Tuturor copiilor lui Dumnezeu, prin Mila Fiului meu, li se va acorda timp iar apoi un mare Dar pentru a li se reaminti despre Adevăr. În acest fel, cea mai mare parte a populației lumii va fi și poate fi salvată și apoi va primi Darul Vieții în Noul Paradis.

Pentru că sunteți păcătoși, trebuie să continuați să cereți iertare prin Fiul meu, ca să rămâneți într-o Stare de Har. Nu puteți fi iertați pentru păcatele voastre până nu cereți de la Fiul meu Darul Reconcilierii.

Trebuie să rămâneți fideli față de ceea ce Fiul meu v-a învățat. El a fost ca voi în toate privințele cu excepția păcatului. Dumnezeu este Atotputernic. Dumnezeu este Iubire. Dumnezeu este Perfect. Dumnezeu, prin Fiul Său, nu ar putea fi tentat să comită vreun păcat.

Mergeți în pace, dragi copii, și odată ce rămâneți fermi și loiali Adevărului, care poate veni numai de la Dumnezeu, veți trăi o viață plină și glorioasă în trup și suflet și în armonie perfectă cu Fiul meu.

Mama voastră, Mama Mântuirii