Luni, 08 iulie 2013 la ora 17:00

Fiica Mea mult iubită, ori de câte ori simți că nu mai există decât puțină speranță pentru păcătoși, te rog să-ți aduci aminte că Marea Mea Îndurare este nemărginită. Nu există nici măcar un suflet pe lume pe care să nu doresc să-l îmbrățișez și să-i aduc Darul Salvării. Vă iubesc pe toți. Îi iert pe toți cei care Mă imploră pentru Darul Mântuirii, dar asta nu înseamnă că nu îi voi pedepsi pe cei care săvârșesc păcate cumplite.

Cele Zece Porunci date lumii de către Tatăl Meu prin intermediul profetului Moise sunt acum rescrise de către om. Au fost sfâșiate, distorsionate și li s-a dat un nou sens, tocmai pentru ca omul să poată tolera păcatul.

Voi idolatrizați zei falși și vă și justificați acest lucru. Trăiți o minciună îngrozitoare atunci când Îl insultați pe Tatăl Meu în această manieră și totuși, când Adevărul li se va arăta păgânilor, ei se vor căi iar Eu voi aștepta să-i îmbrățișez.

Voi vă omorâți între voi, spunând că pur și simplu arătați milă atunci când o faceți. Legalizați omuciderea, execuția, eutanasia și avortul, spunând că acestea sunt lucruri bune. Acesta este răul cel mai mare, când Îl provocați pe Cel ce este Autorul vieții – Creatorul Cerului și al Pământului – călcând în picioare Legile Divine ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, când veți manifesta adevărată căință, Eu voi aștepta să vă cuprind în Brațele Mele.

Voi jefuiți ceea ce nu vă aparține și furați de la săraci pentru a vă satisface plăcerea pentru mai mult. Săvârșiți păcate trupești care sunt sub demnitatea umană și vă comportați ca niște animale sălbatice lăsate libere într-o groapă. Ticăloșia voastră este respingătoare în Ochii lui Dumnezeu și totuși dacă Mă veți chema și veți implora Îndurare, Eu voi fi acolo, așteptând cu răbdare. Când îl defăimați pe Dumnezeu refuzând să acceptați că El Există și încercând să îi trageți după voi pe copiii Săi în prăpastie odată cu bestia, Eu chiar și atunci voi aștepta să vă întoarceți și să Îmi cereți să Mă fac cunoscut vouă.

Aceia dintre voi care totuși acceptă Adevărul nu-și mai fac timp să Mă onoreze în ziua de Sabat, deoarece voi vă puneți propriile nevoi pe primul loc înaintea Mea. Voi Mă răniți atât de tare, fiindcă voi știți deja că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Ați părăsit Casa Tatălui vostru și vă veți întoarce doar atunci când nu veți mai avea un acoperiș deasupra capului. Iar eu voi aștepta să vă primesc înapoi.

Iubirea voastră pentru Dumnezeu s-a diminuat, la fel ca și iubirea și respectul pentru părinții voștri. Inimile voastre vi s-au îndârjit atât de tare, încât nu le mai arătați iubire sau afecțiune, așa cum ar trebui.

Îl blestemați pe Dumnezeu și înjurați folosind zilnic Numele Meu în modul cel mai lipsit de respect, dar nu vreți să vorbiți cu Mine așa cum Îmi doresc Eu. Atunci când îi calomniați pe ceilalți, de fapt pe Mine Mă calomniați. Când prejudiciați reputația unei alte persoane, distrugeți Iubirea Mea. Și totuși Eu vă voi ierta dacă veți avea părere de rău.

Voi arătați lipsă de respect față de instituția căsătoriei și vă gândiți prea puțin la faptul că abuzați de acest Preasfânt Sacrament. Îl insultați pe Dumnezeu și mai mult atunci când continuați să căutați binecuvântările Sale asupra căsătoriilor pe care El nu le poate și nici nu le va recunoaște. Cu toate acestea, voi continuați să-L insultați.

Atât de obsedați sunteți de căutarea bunurilor materiale și atât de infestați sunteți de ambiții nesănătoase, încât ajungeți să-i distrugeți pe acei oameni care vă stau în cale. În pofida acestui lucru, Eu vă voi arăta Îndurare dacă vă veți întoarce la Mine.

Cu excepția blasfemiei împotriva Sfântului Duh, niciun păcat nu este atât de grav încât să nu poată fi iertat. Vă implor pe toți să vă examinați conștiința din nou și să vă împăcați cu Mine.

Eu Sunt Răbdător. Eu Sunt Iubire. Eu Sunt Salvarea voastră. Eu aștept. Vă rog să veniți curând la Mine, căci vă iubesc cu o patimă inimaginabilă. Nu voi avea odihnă până ce nu vă voi salva pe toți.

Al vostru Isus