Vineri, 19 iulie 2013 la ora 20:54

Fiica Mea mult iubită, doresc să dau niște explicații cu privire la Rămășița Armatei. Rămășița Armatei crește peste tot în lume în acest timp. Mulți care nu cunosc aceste Mesaje se adună deja în timp ce nucleul Bisericii Mele de pe Pământ se află în primejdia de a fi devorat.

Mulți cunosc Adevărul și văd încercările care se fac acum pentru a dilua Preasfântul Meu Cuvânt. Toți cei favorizați de Lumina Duhului Sfânt vor recunoaște spiritul răului pe măsură ce acesta înghite Biserica Mea. Spiritul răului vine acoperit într-un veșmânt de umilință. Planul său este de a ademeni sufletele într-o plasă de înșelăciuni lovind în inimile lor.

Amintiți-vă, planul Satanei este de a răpi sufletele. Apoi știți care sunt sufletele pe care caută să le prindă în capcană lui mai întâi. Va încerca mereu să-i distrugă pe aceia care Mă iubesc. Îi va ignora pe aceia pe care i-a infestat deja, căci pe aceia i-a distrus deja.

Să nu credeți niciodată că răul se manifestă în modul cel mai evident. Acest spirit al răului va ademeni suflete, luând o înfățișare umilă, blândă și grijulie, căci cum altfel ar putea fi convinse sufletele bune de minciuni?

Eu Sunt Salvatorul omenirii iar acum intervin pentru a vă aduce la Adevăr. Nimic nu Mă va opri, însă împotriva acestei Misiuni de salvare a lumii de la pustiire se va intenta orice act de răutate.

Pe măsură ce voi, iubiții Mei discipoli, pășiți înainte, veți fi trași înapoi de cei care cred că blasfemiați Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, când vă veți retrage în tăcere și nu veți cădea în capcanele demonilor pe care vi le vor pregăti, pentru a vă încuraja să apărați Cuvântul Meu, atunci vă vor ocărî.

Harurile date Rămășiței Armatei Mele vor fi discrete dar puternice iar, cu ajutorul Mamei Salvării, aceștia vor nimici bestia și cohorta sa.

Bătălia pentru suflete nu va fi plăcută, căci, să nu vă înșelați, adevăratele fețe ale vrăjmașilor lui Dumnezeu care afirmă că vin în Numele Său vor fi dezvăluite în timp așa cum sunt ele în realitate. Din păcate pentru mulți, aceștia nu vor putea vedea Adevărul și până să-și dea seama vor participa deja la ritualuri Satanice despre care nu vor ști nimic, într-atât de atent camuflate vor fi acestea.

Glasul Meu se face tot mai auzit printre voi, căci Eu nu Mă voi abate de la Planul Meu de a vă aduce Viață Veșnică. Nici un raționament uman care rezultă în condamnarea Cuvântului Meu Sfânt prin intermediul acestor Mesaje nu poate diminua Puterea lui Dumnezeu.

Ura voastră pentru Mine se va intensifica iar furia care vă va cuprinde sufletele vine de la Satana dar voi veți crede că vine de la Dumnezeu. Cum puteți fi atât de orbi? Ce fel de putregai a supurează în voi, încât vă face să încercați să faceți rău altora? Rugați-vă să nu-l întoarceți pe aproapele vostru împotriva Mea. Rugați-vă să cercetați Adevărul, înainte ca diavolul să ia în stăpânire sufletele voastre. El este foarte puternic iar acele suflete care au fost slăbite prin păcatul mândriei vor deveni vase voluntare în care va locui Satana cu îngerii săi decăzuți.

Treziți-vă, voi toți. Timpul pentru Cartea Adevărului să fie deschisă a sosit. Nu trebuie doar să deschideți paginile, trebuie să vă deschideți și inimile.

Al vostru Isus