Duminică, 21 iulie 2013 la ora 18:05

Mult iubita Mea fiică, am un Mesaj important de transmis lumii, inclusiv celor care cred în Mine, celor care nu cred în Mine și celor care poate nu cred în Tatăl Meu, precum și celor care nu acceptă că toate lucrurile vin de la Mine.

Când bestia a complotat împotriva Mea a creat un plan diabolic pentru sfârșitul timpurilor care este menit să păcălească lumea prin cea mai mare minciună, pentru a o putea lua cu ea în focurile Iadului.

Trebuie să știți că deja am revelat acest plan lumii, însă a rămas un secret care trebuie dezvăluit pentru ca voi să înțelegeți Adevărul. Ca în orice luptă, inamicul își ocupă poziția iar acest lucru este, de obicei, atent planificat, încât să aibă loc în secret, ca nu cumva ținta să știe unde se află dușmanii săi.

În această luptă finală pentru suflete, satana și cohortele sale și-au ocupat pozițiile împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Le-a luat mulți ani să orchestreze acest lucru dar copiii lui Dumnezeu trebuie să știe mai întâi cine sunt acești doi martori, înainte să priceapă modul în care a fost conceput planul.

Dușmanul și-a ocupat acum poziția sa în Biserica Mea. Face aceasta ca un dușman ascuns înăuntrul unui cal troian. De asemenea, dușmanul – și amintiți-vă că există mulți dușmani care cu toții se închină bestiei – a prins rădăcini în Orientul Mijlociu. Ținta sa reală este Israelul, casa celui de-al doilea martor.

Cei doi martori sunt Creștinii și Casa lui Israel. Creștinismul reprezintă prima țintă, pentru că a provenit de la Mine. Israelul este cea de-a doua țintă, deoarece Eu M-am născut Evreu și fiindcă este pământul poporului ales al lui Dumnezeu – casa Ierusalimului.

Nu este o simplă coincidență faptul că satana dorește să-i distrugă pe acești doi martori, deoarece îi urăște, iar ștergând orice urmă a lor el își afirma marea declarație – că este află deasupra lui Dumnezeu. Cât de tare vor suferi acești doi martori în Numele lui Dumnezeu! Nu vor muri, dar vor părea lipsiți de viață.

Sacramentele vor fi primele distruse, apoi Liturghia, iar după aceea Biblia și orice urmă a Cuvântului lui Dumnezeu. În aceste timpuri, mulți vor lupta să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Harurile Mele se vor revărsa în aceste timpuri pretutindeni, prin Puterea Duhului Sfânt, pentru ca Dumnezeu să nu fie dat niciodată uitării.

Anticristul

Foarte curând, anticristul se va face cunoscut drept omul păcii, creând cel mai ambițios plan al păcii în Orientul Mijlociu.

Ei îl pregătesc acum pe anticrist, pentru apariția sa grandioasă. Între timp, planul diabolic de a-i înșela pe cei nevinovați prin care sunt învățați minciuni în Numele Meu continuă. Acelora dintre voi care nu vor accepta Adevărul le spun, să știți că aceste timpuri sunt asupra voastră. Dacă nu puteți accepta Adevărul acum, dar dacă Mă iubiți cu adevărat atunci, vă voi da Harurile să puteți discerne.

Atât de mulți nu pot vedea acest plan viclean, într-atât de bine este ascuns, dar se desfășoară sub ochii voștri, așa cum a fost prezis. Sfânta Scriptură nu minte niciodată. Cuvântul Meu este Adevărul. Adevărul este cel care vă va duce la salvare. Dacă acceptați minciunile care vi se pun în față în Biserica Mea de cei care nu vin în Numele Meu, atunci veți cădea într-un mare întuneric și veți fi devorați de o asemenea răutate, încât, dacă ar fi să participați în astfel de practici oculte – prezentate vouă în Numele Meu –, veți fi pierduți pentru Mine.

Foarte curând, când pacea falsă va fi creată, vor începe planurile de anihilare a evreilor. În timp ce bestia va pustii Israelul, falsul profet se va descotorosi de Prezența Mea și îi va amăgi nu doar pe Catolici, ci pe toți Creștinii, toate religiile, cu scopul de a idolatriza bestia sub forma Noii Religii Mondiale.

Dacă aceste Mesaje provoacă spaimă în sufletele voastre, atunci să știți că este Intenția Mea să nu vă ascund nimic care ar putea să vă distrugă. Tot ce este important este să rămâneți fideli Învățăturilor Mele și să vă rugați pentru Protecția Mea. Când vă abandonați Mie, Isus al vostru, cerându-Mi să vă conduc, totul va fi bine.

Eu vă voi păstra sub Ocrotirea Mea – pe toți aceia dintre voi care nu se abat de la Adevărul Meu.

Al vostru Isus