Sâmbătă, 03 august 2013 la ora 13:17

Fiica Mea mult iubită, Mă adresez omenirii din Împărăția Mea Preasfântă din Înaltul Cerurilor.

Sărmanii Mei copilași, cât de mult suferiți din cauza păcatul lui Lucifer, însă trebuie să știți că, prin Atotputernicia Mea, Eu îl voi înlătura de pe fața Pământului pe el și pe toți îngerii căzuți. Acel timp se apropie, așa că trebuie să vă pregătiți.

Trebuie să știți că îngerii căzuți și demonii vă sunt necunoscuți și invizibili celor mai mulți dintre voi dar ei se perindă printre voi, ispitindu-vă în fiecare zi să cădeți. Odată prinși în plasa înșelăciunilor, vă veți da seama repede că nu veți găsi liniștea și pacea adevărată în sufletele voastre.

Vă spun că aceia care sunt induși în eroare de către falsul profet se vor trezi pierduți și confuzi pe măsură ce acceptă marea înșelăciune în care ei devin victime de bunăvoie. Când vă veți întoarce împotriva Mea și a Fiului Meu preaiubit, Isus Cristos, nu vă veți da seama care e situația. Veți crede că Sacramentele sunt aceleași, deși vi se vor prezenta în mod diferit. Acestea vor deveni vase goale și nu vor mai fi acceptate de către Mine.

Lumea este a Mea, însă copiii Mei nu Mă vor pe Mine, Tatăl lor preaiubit, Creatorul lor. Mințile lor au fost blocate iar cel rău s-a folosit de Darul Meu, al inteligenței, pentru a-i ispiti să creadă că nu este posibil ca eu să exist. Aceia care nu cred în Mine nu vor avea parte de iubire, bucurie sau pace adevărată în viețile lor. Nici nu vor accepta Viața Veșnică. În schimb vor căuta doar plăcerile trupului, deși ei știu că viețile lor pe acest pământ sunt scurte.

Eu, ca un Tată Care îi iubește pe fiecare dintre ei, îi voi atrage la Mine prin intermediul Marii Milostiviri a Fiului Meu. Puterea Mea este atotcuprinzătoare iar satana, Lucifer al Meu, care s-a desprins de Mine din cauza mândriei sale, nu Mă va putea învinge niciodată. Prin urmare, cei care îl urmează au creat aceeași prăpastie între Mine și ei înșiși. Ei vor ști după semnele pe care Eu le fac cunoscute acum, că există doar Un singur Dumnezeu, Un Creator, Un singur Paradis. Toate paradisurile despre care le vorbesc falșii profeți ai lumii, și care îi îndepărtează pe copiii Mei de Mine, nu pot și nici nu vor exista vreodată. Eu Sunt tot ceea ce este. Eu am creat totul. Eu voi sfârși totul. Totul trebuie să aibă loc conform Voinței Mele Sfinte. Dacă vă împotriviți Voinței Mele nu veți fi nimic. Dacă acceptați Voința Mea veți rămâne copiii Mei.

Celor care cred în Mine le spun să nu Îl respingă niciodată pe Fiul Meu, Isus Cristos. Eu am venit în această lume prin Fiul Meu ca să vă readuc în Milostivirea Mea, însă voi L-ați respins pe El. Voi L-ați omorât și totuși iubirea Mea pentru voi n-a murit. Tocmai de aceea am permis ca Răstignirea Sa să vă aducă salvarea. Moartea Fiului Meu pe Cruce a devenit calea voastră spre mântuire. Moartea Sa nu a fost ceea ce părea în ochii celui rău – un eșec. Ci tocmai prin acest act de mare suferință, îndurat cu cea mai mare umilință, satana a fost învins. Și prin moartea Fiului Meu pe Cruce, puterea satanei asupra omenirii a fost zădărnicită. Deși nu îi poate lua cu el în abis pe toți copiii Mei, mulți vor fi în continuare seduși de minciunile sale. De aceea, copii, trebuie să luptați nu doar pentru propriile voastre suflete. Dacă Mă iubiți, Îl veți iubi și pe Fiul Meu. Dacă Îl iubiți pe Fiul Meu atunci trebuie să Îl ajutați să-i salveze pe toți păcătoșii.

Mă adresez vouă pentru a vă spune că, atunci când Eu Chem sufletele, mai ales pe acelea care nu Mă cunosc, precum și pe acelea care Mă cunosc dar care refuză să Îmi accepte Poruncile, acestea mai au foarte puțin timp pentru a se salva de chinul veșnic.

Numele celor din Cartea Vieții sunt primele ținte ale bestiei. Multe dintre aceste suflete sunt discipolii Fiului Meu și sunt fideli Bisericii. Ei se vor ridica împotriva Fiului Meu, acceptând legi noi care nu vin de la Fiul Meu și pe care vor fi obligați să le înghită drept o nouă religie. Această nouă religie a fost atent pusă la cale timp de mulți ani. Ea are la bază ritualuri satanice, însă mulți nu vor înțelege acest lucru. Când acceptați aceste ritualuri, îi veți da putere satanei. Atunci când îi veți da asemenea putere, veți avea nevoie de multă rugăciune, deoarece el vă va devora atât trupul cât și sufletul.

Copiii Mei, Eu intervin acum prin intermediul pedepselor asupra Pământului. Sărmanele suflete care își pierd viețile în urma acestor pedepse ajută la salvarea acelora dintre voi care sunt pierduți pentru Mine.

Atunci când vă sperie răutatea satanei și influența sa asupra vieților voastre, amintiți-vă că Eu îi voi distruge pe reprezentanții săi de pe Pământ. Voi scurta suferința voastră pentru că doresc să salvez sufletele. Dacă aș mai permite acestui rău să continue, nu aș mai putea salva toate acele suflete ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții.

Tatăl vostru preaiubit, Dumnezeu cel Preaînalt