Vineri, 09 august 2013 la ora 16:50

Preaiubita Mea fiică, oamenii nu înțeleg pe deplin ce înseamnă să fie în unire cu Inima Mea. Eu, Isus Cristos, am venit să eliberez omenirea din robia păcatului. Păcatul a fost creat atunci când Lucifer a socotit că el era mai mare ca Dumnezeu. Din cauza geloziei sale nestăpânite, el l-a ispitit pe om – pe primii copii ai lui Dumnezeu, Adam și Eva – să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu.

Moartea Mea a dăruit fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu Darul Mântuirii. Darul Mântuirii le este oferit multor oameni din lume, de toate credințele, inclusiv acelora care nu cred în Dumnezeu sau Îl reneagă pe Dumnezeu slăvind idoli falși. Nu toți vor accepta acest Dar. Eu vin la voi toți ca Mântuitor. Înainte de ziua cea de pe urmă, Eu voi veni în fața fiecăruia dintre voi ca să vă dovedesc Adevărul. Eu voi veni să ofer Darul Vieții Veșnice chiar și acelora care au păcătuit grav în Ochii lui Dumnezeu.

Slava lui Dumnezeu trebuie să fie ținta voastră și tot ceea ce trebuie să faceți pentru a primi acest Dar este să acceptați Milostivirea Mea. Dumnezeu este Omnipotent, Puternic și Perfect sub toate aspectele. El este iubit foarte mult de către toți îngerii și sfinții din Ceruri. El este iubit foarte mult de nenumărate suflete din lume ce sunt în viață în acest moment. Toți vor fi martorii Slavei Sale Mărețe, în Noul Cer și Pământ.

Dumnezeu nu are nevoie de Om. Numai datorită Dragostei Sale pentru Om, El Mă trimite din nou la oameni pe Mine, Fiul Său preaiubit, ca să le dăruiesc Viața Veșnică pe care El le-a promis-o. Iată de ce este El Răbdător. Iată de ce se face El că nu vede păcatele, în speranța că ei, copiii Săi, se vor întoarce la El și Îi vor accepta Iubirea.

Iubirea este puternică atunci când este pură și vine de la Dumnezeu. Când sufletul este pur, el va fi foarte ușor atras în Iubirea lui Dumnezeu. Sufletele care au nevoie să fie purificate vor accepta Iubirea lui Dumnezeu dacă vor accepta suferința de care este nevoie pentru a le face din nou întregi. Niciun suflet nu poate fi reîntregit până când acesta nu va recunoaște Măreția lui Dumnezeu și nu se va pleca înaintea Lui cu umilă smerenie.

Ziua în care tuturor vă va fi arătată calea spre mântuire este aproape. Fiecărui păcătos i se va da șansa să se îndrepte spre Dumnezeu. Cei care o vor face, vor fi scăldați din abundență în Milostivirea Mea.

Al vostru Isus