Sâmbătă, 10 august 2013 la ora 00:49

Mult iubita Mea fiică, niciun om dintre voi nu este atât de curat la suflet încât să îi poată judeca pe alții în Numele Meu. Aceia dintre voi care Îmi sunteți loiali și care urmați Învățăturile Mele, să știți – veți îndura multă durere când va trebui să asistați la cea mai mare atrocitate prin care va trece lumea.

În numele dreptății sociale și compasiunii sociale, falsul profet va întemeia ceea ce lumea va crede a fi evanghelizarea și crearea unei biserici moderne. Această biserică va părea că încearcă să comunice cu toți păcătoșii și că îi îmbrățișează pe acei păcătoși ale căror păcate nu sunt acceptate de către Mine.

Voi, preaiubiții Mei discipoli, veți fi văzuți ca o sectă eretică, deoarece veți continua să proclamați Adevărul. Toate încercările de a Îmi rămâne credincioși Mie vor fi atacate cu putere. Veți fi proscriși și declarați disidenți de dreapta. Orice încercare de a păstra tradițiile Ceremoniilor Sacre va fi ignorată.

Puterea celor care vor induce în eroare bisericile Mele de pe Pământ nu trebuie subestimată, căci milioane de slujitorii sfințiți vor îmbrățișa noua doctrină falsă. Ei vor crede, în mod eronat, că noua doctrină este o formă de evanghelizare. Faptul că ei vor susține atrocitatea, ca slujitori de bună` voie, va face să le fie foarte dificil Creștinilor care știu Adevărul. Vocile lor vor fi ca niște șoapte printre strigătele celor care vor deveni sclavii minciunilor create în Numele Meu.

Să știți că durerea respingerii va fi exact ca aceea pe care Eu și apostolii Mei a trebuit să o îndurăm în Timpul Meu pe Pământ. Preoții din acele timpuri, care susțineau că Îl iubesc pe Dumnezeu, nu au ezitat să reducă la tăcere vocile discipolilor Mei, care le aduceau vestea despre Cine eram Eu. De această dată, când Eu aduc vestea Celei De-a Doua Veniri, profeții și discipolii Mei vor fi înfricoșați când vocile lor vor fi respinse și ei vor fi acuzați de blasfemie.

În timp ce numărul discipolilor Mei crește, ei vor fi asemeni unor cerșetori și vor urca Dealul Calvarului – goi, cu nimic altceva în afara credinței lor. În timp ce ei vor menține vie Flacăra Luminii Mele în Biserica Mea – Biserica Mea Adevărată – nu vor devia niciodată de la Adevăr și vor duce în spate o cruce grea. Aceasta este crucea salvării, căci pe bieții lor umeri obosiți ei vor duce păcatele celor care M-au părăsit pe Mine. Sarcina lor va fi grea. Ca urmare a dragostei lor pentru Mine, vor suferi din cauza altora, pentru a le salva bietele suflete.

Aceste suflete nu merită să fie salvate. Vor fi salvate doar fiindcă Eu aleg să le salvez. Mă vor fi insultat, vor fi cauzat suferință teribilă discipolilor Mei loiali și vor fi chinuit Rămășița Armatei Mele. Totuși, Eu îi voi salva datorită credinței celor din Rămășița Armatei Mele.

Ceilalți oameni, care și-au vândut sufletele bestiei, să știe aceasta: Poate nu credeți în iad, însă Eu vă voi dezvălui ce suferință vă va aduce acesta. Ziua în care Eu vă voi arăta diferitele nivele de tortură din iad, vă va teroriza și mulți dintre voi vor striga după Milostivirea Mea. Iar Eu vă voi salva, dacă Mă veți ruga să vă iert. Voi face aceasta în Ziua Marelui Avertisment. Aceia dintre voi care veți vedea focurile iadului, dar nu vă veți întoarce la Mine – nu veți supraviețui Avertismentului și momentul acela în care Mă veți respinge, va fi ultimul pentru voi.

Pentru toți aceia care rămân loiali Mie și credincioși Cuvântului Meu – deși veți suferi – viitorul din fața voastră este unul de mare glorie.

Aceia care nu acordă atenție Avertismentului Meu sau care nu ascultă Adevărul vor fi în mare pericol.

Aceia dintre voi care idolatrizați bestia și îl urmați pe falsul profet în noua religie mondială, veți fi aruncați de vii în focurile arzânde ale iadului, împreună cu aceștia doi.

Adevărul este amar la gust, dar dacă îl acceptați, vă va aduce Viața Veșnică, în care vă veți bucura de Împărăția Mea pentru totdeauna, împreună cu cei pe care îi iubiți. Nu tăiați cordonul ombilical spre Viața Veșnică, pentru că veți suferi dureri teribile și nu veți fi grațiați.

Al vostru Isus