Marți, 13 august 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, câtă nefericire vor simți catolicii și creștinii, din toată lumea, când vor vedea cum bisericile și lăcașurile lor de cult se vor transforma în locuri de distracție.

În biserici, care sunt menite să-Mi aducă omagiu Mie, se vor ține multe evenimente care însă vor insulta Numele Meu. În curând vor folosi bisericile ca locuri de tranzacții și profit. Toate aceste lucruri urmează să aibă loc și aceia care Mă iubesc, vor plânge cu mare durere. Cât vor suferi aceste sărmane suflete, pentru că vor avea de luptat cu asemenea blasfemii! Prin ereziile care li se vor impune cu forța nu se va arăta nici un respect pentru aceste suflete, în timpul multelor activități și ceremonii, care-L insultă pe Dumnezeu. Vor fi cântece, râsete, voci zgomotoase și istorisiri, care însă nu au nici o legătură cu Mine. Și totuși aceste acte dezgustătoare vor fi comise în Bisericile Mele și în fața Mea.

Fiica Mea, ia aminte acum la Promisiunea Mea. Eu Voi merge până la capătul Pământului pentru a-l salva pe fiecare păcătos. Însă, atât de infestate vor deveni sufletele, că orice aș face pentru ele, nu vor accepta niciodată Milostivirea Mea, nici chiar în momentul morții, deși vor ști că îi așteaptă Iadul.

De aceea, trebuie să acceptați că unele suflete vor fi pierdute pentru Mine, deoarece răutatea este atât de înrădăcinată în sufletele lor încât nici o intervenție nu le va separa de fiară.

Trebuie să vă spun aceasta. Nu permiteți acelora care sunt infestați de către cel rău să vă îndepărteze de Mine prin minciunile lor. Când le acceptați minciunile, care vă sunt impuse de către aceia care nu Mă onorează pe Mine, vă veți slăbi credința – chiar dacă este vorba numai de un singur aspect legat de Învățăturile Mele. Dacă cedați chiar și numai unei singure solicitări menite să schimbe interpretarea a ceea ce v-am spus Eu, aceasta va însemna că îi veți permite celui rău să vă ademenească cu mai multă înverșunare, pentru a vă îndepărta de Mine.

Astupați-vă urechile cu mâinile atunci când blasfemiile se revarsă din gura fiarei. Nu acceptați nimic din ceea ce va trăda Sacramentele sau Învățăturile Mele. Întoarceți-vă și urmați-Mă pe Mine deoarece, când toate aceste lucruri se vor împlini, nu va fi decât o singură cale pe care veți putea merge. Aceasta este Calea Mea – Calea Adevărului. Numai Adevărul întreg este acceptabil. Adevărul pe jumătate devine o minciună.

Al vostru Isus